Aardappelpool  -  25 ( + 4 ) jaar

 

Sinds 1990 beheert ERIVA b.v. op coöperatieve grondslag een aardappelpool.
Deze is eenvoudig van opzet, waarbij pooldeelnemer en poolbeheerder dezelfde belangen hebben,
n.l. de hoogste prijs voor de poolaardappelen. 

- De pool begint jaarlijks met een saldo op de poolrekening van € 0,=

- Telers brengen, naar eigen keus (een gedeelte van hun) aardappelen in. Deelname van alle frites rassen mogelijk.

- ERIVA b.v. brengt arbeid en kapitaal in.

- Verkoop van de aardappelen in overleg met, en onder controle van een commissie, benoemd uit deelnemende telers.

- De pool doet in beginsel niet aan voorverkoop, tenzij verderop in het groeiseizoen hoge verkoopprijzen haalbaar zijn.

- 97 % van de netto verkoopopbrengst (minus € 0,25 per 100 kg. administratiekosten) wordt uitgekeerd.

- We eindigen na afloop van het seizoen met een saldo op de poolrekening van € 0,=

 

De leden van de poolcommissie zijn;

Jan Berend Biesheuvel, Zeewolde,

William de Jonge, Swifterbant

       Geert Jan van Kempen, Achthuizen

 

 

Hieronder treft u een overzicht van poolprijzen vanaf oogst 2009;


Oogst 2009    €   9,13
Oogst 2010    € 24,52

Oogst 2011    €   6,00

Oogst 2012    € 25,50

Oogst 2013    € 11,80

Oogst 2014    €   5,89

Oogst 2015    € 16,80

Oogst 2016    € 23,50

Oogst 2017    €   6,05

Oogst 2018    € 30,59


Gemiddeld    € 15,98

 

Dit betreft de gewogen gemiddelde uitbetalingsprijs per 100 kg., excl. b.t.w., levering week 13 (laatste volle week van maart) waarop uitsluitend € 0,03 per 100 kg. vergoeding voor de poolcommissie in mindering gebracht wordt.