Marktinformatie Eriva b.v.

 Dinsdag, 25 juni 2019

 

De ERIVA poolprijs oogst 2018 bedraagt € 30,00 per 100 kg. excl. b.t.w. bij tenminste 65 % 50 mm. opw.

 

De prijs is gebasseerd op levering week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ 0,125 bewaarvergoeding per 100 kg. per week eerdere / latere levering dan week 13.

 

De basisprijs is van toepassing voor de rassen ; Challenger, Fontane, Maritiema, Melody en Ramos

 

Toeslagen per 100 kg. worden betaald voor ; Agria ( verwerking ) + € 1,20   Agria ( export ) + € 2,40  Innovator + € 0,75 en Lady Anna + € 0,75

 

Uitbetaling in de maat 35 mm. opw. voor de rassen ; Agria ( verwerking ), Challenger, Fontane, Innovator, Lady Anna, Melody en Ramos

 

40 mm. opw. wordt uitbetaald voor Agria ( export ) en Maritiema.

 

Incl. toeslagen bedraagt de gewogen gemiddelde poolprijs op week 13 € 30,59 per 100 kg. excl. b.t.w.  

 

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs over de periode oogst 2009 tot en met oogst 2018 op € 15,98 per 100 kg.. En over de periode oogst 2014 tot en met oogst 2018 op € 16,57 per 100 kg.. Uitsluitend de vergoeding poolcie. á € 0,03 per 100 kg. wordt hierop in mindering gebracht. 

 

 

 

Vrijdag 13 juli 2018

De ERIVA poolprijs oogst 2017 bedraagt € 6,05 per 100 kg. 40 mm. opw., excl b.t.w..  bij tenminste 60 % 50 mm. opw..

 

Deze prijs is gebaseerd op levering week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ € 0,03  bewaarvergoeding per 100 kg per week eerdere / latere levering dan week 13.

 

Uitbetalingsverschillen per ras per 100 kg ten opzichte van de middenprijs ; Agria + € 1,00, Bintje - € 1,00, Challenger - € 0,50, Fontane -€ 0,50, Innovator + € 0,25, Lady Anna  + € 0,25, Maritiema - € 0,25,

Markies -/+ € 0,00, Melody - € 0,25 en Ramos - € 0,50.

 

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs over de periode oogst 2008 tm. oogst 2017 op € 13,80 per 100 kg. excl. b.t.w.

  

Dinsdag, 4 juli 2017

De ERIVA poolprijs oogst 2016 bedraagt € 235,= per ton 40 mm. opw., excl. b.t.w., bij tenminste 60 % 50 mm. opw..

 

Deze prijs is gebasseerd op leverig week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ € 1,= bewaarvergoeding per ton per week eerdere / latere levering dan week 13.

 

Uitbetalingsverschillen per ras per ton ten opzichte van de middenprijs ; Agria + € 15,00, Bintje -/+ € 0,00, Fontane -/+ € 0,00, Innovator -/+ € 0,00, Lady Anna -/+ € 0,00, Mauritiema - € 5,00, Melody + € 4,00 en Ramos -/+ € 0,00 

 

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs over de periode oogst 2006 t/m oogst 2016 op € 150,80 per ton excl. b.t.w..

 

 

Woensdag, 13 juli 2016

 

De ERIVA poolprijs oogst 2015 bedraagt € 168,00 per ton 40 mm. opw., excl. b.t.w., bij tenminste 60 % 50 mm. opw..

 

Deze prijs is gebasseerd op leverig week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ € 1,= bewaarvergoeding per ton per week eerdere / latere levering dan week 13.

 

Uitbetalingsverschillen per ras per ton ten opzichte van de middenprijs ; Agria + € 5,00, Bintje - € 15,00, Fontane - € 10,00, Innovator + € 5,00, Lady Anna + € 5,00, Maritiema - € 10,00, Melody + € 5,00 en Ramos -/+ € 0,00 

 

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs over de periode oogst 2006 t/m oogst 2015 op € 142,41 per ton excl. b.t.w..

 

 

Vrijdag, 10 juli 2015

 

De ERIVA poolprijs oogst 2014 bedraagt € 58,85 per ton 40 mm. opw., excl. b.t.w., bij tenminste 60 % 50 mm. opw..

 

Deze prijs is gebasseerd op leverig week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ € 0,40 bewaarvergoeding per ton per week eerdere / latere levering dan week 13.

 

Uitbetalingsverschillen per ras per ton ten opzichte van de middenprijs ; Agria + € 8,00, Bintje - € 8,00, Fontane - € 5,00, Innovator -/+ € 0,00, Maritiema - € 5,00, Melody + € 8,00 en Ramos -/+ € 0,00 

 

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs over de periode oogst 2005 t/m oogst 2014 op € 139,61 per ton excl. b.t.w..

 

Dinsdag, 2 juni 2015

Belangstelling om deel te nemen aan onze pool oogst 2015 ? Informeer vrijblijvend op 06 53 25 2112

 

Zaterdag, 16 mei 2015

Deze zomer bestaat onze pool 25 jaar ! Vanzelfsprekend gaan we dit jubileum vieren. We hebben daarvoor een aansprekende dame uitgenodigd die ons de les gaat lezen. Nieuwsgierig geworden ? Informeer vrijblijvend.

 

Woensdag, 9 juli 2014

De ERIVA poolprijs oogst 2013 bedraagt € 11,80 per 100 kg. 40 mm. opw., excl. b.t.w., bij tenminste 60 % 50 mm. opw..

Deze prijs is gebaseerd op levering week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ € 0,03 bewaarvergoeding per 100 kg. per week eerdere / latere levering dan week 13.

Uitbetalingsverschillen per ras per 100 kg. ten opzichte van de middenprijs ; Agria + € 0,25, Bintje - € 0,50, Fontane - € 0,30, Innovator -/+ € 0,00, Maritiema - € 0,30, Melody + € 0,25 en Ramos -/+ € 0,00

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs van oogst 2003 tot en met oogst 2013 uit op € 13,96 per 100 kg. excl. b.t.w. geleverd in week 13.

 

Woensdag, 2 juli 2014

De metafoor van het aardappelseizoen 2013-2014 is de welbekende nachtkaars. Alle hooggespannen verwachtingen ten spijt, eindigt het oogstjaar 2013 op een dramatisch laag niveau. Kansen waren er inderdaad. Voldoende om aan een mooie prijs te komen, maar sluipenderwijs geraakte dat steeds verder uit beeld. Ondanks de signalen van te weinig vraag ( buiten de verwerkende industrie om ) werd er slechts door weinig betrokkenen rekening gehouden met het scenario wat zich nu voltrokken heeft. Uiteraard heeft het voorspoedige verloop van het voorjaar de zaak in negatieve zin beinvloed. We moeten echter vaststellen dat de bezitters van aardappen op geen enkele wijze hun belangen hebben kunnen doen doorklinken in de aardappelprijs van het voorbije jaar. Dat baart zorgen ! Rest mij de lezers van onze wekelijkse marktinformatie te bedanken voor hun belangstelling hiervoor.  

Ps. komende woensdag, 9 juli maken wij onze poolprijs oogst 2013 bekend. Deze zal 's avonds ( laat ) op deze pagina vermeld staan.

 

Woensdag, 25 juni 2014

De markt van de oude oogst aardappelen kabbelt zo'n beetje voort. De stabiele noteringen t.o.v. de voorafgaande week zijn kenmerkend voor het ontbreken van krachten die een prijsverandering tot stand kunnen brengen. Het enorme afname tempo van de laatste maanden maakt dat de markt nu "schoon" is. Dwingend aanbod is er ( vrijwel ) niet meer en de bezitters van de laatste oude aardappelen durven hun kaken nog wel even op elkaar te houden. De kopers raken er echter vooralsnog niet van onder de indruk, want hogere prijzen worden er momenteel niet betaald. De zeer voorspoedige groei van de nieuwe oogst frites aardappelen sterkt de houding van de kopers. 

 

Woensdag, 18 juni 2014

Voor wat betreft de oude oogst frites aardappelen is er - in het gunstigste geval - nu sprake van een stabilisatie van de prijs, of beter gezegd ; een algemene acceptatie van het huidige niveau. Voor de niet frites geschikte aardappelen blijven de prijzen onder druk staan, zowel voor de bestemming export als voor de droog industrie. In alle segmenten zijn de koopjesjagers onverminderd actief, maar de tijd lijkt te kort om het tij te keren. Voor velen blijft de afloop van het seizoen 2013 - 2014  moeilijk te verkroppen ; de voorraad oude aardappelen is niet echt overweldigend groot en daar zijn de actuele aardappelprijzen niet mee in overeenstemming. De tragiek van dit oogstjaar was tweeledig ; te weinig vraag naar aardappelen en dat de bezitters van aardappelen niet bij machte zijn hun belangen in de aardappelprijs tot uitdrukking te laten komen. Voor wat betreft beide aspecten een uitdaging om dat te verbeteren !

 

Woensdag, 11 juni 2014

De stemming in de aardappelmarkt blijft onverminderd slecht. Ondanks de enorme volumes aardappelen die verwerkt worden, zowel in het binnen- als buitenland, zijn de bezitters van aardappelen niet bij machte het tij te keren. Het volume nog beschikbare frites geschikte aardappelen lijkt niet echt overdadig, maar de angst voor het vroege aanbod van de nieuwe aardappelen heeft de hele aardappelmarkt in z'n greep. Het argument dat er nog voor een week of 4 oude aardappelen nodig zijn voor de frites, is niet tegen het negatieve sentiment opgewassen.De teleurstelling van oogst 2013 duurt voort. 

 

Woensdag, 4 juni 2014

Met nog 1 dag te gaan, hangt 't erom of de juni termijnmarkt afwikkeld wordt onder de € 6,=. En dan te bedenken dat op 14 oktober vorig jaar de duurste april termijnmarkt kontrakten verhandeld werden op € 24,10 vier keer zo duur ! Zeker sinds de afwikkeling van de april kontrakten heeft de termijnmarkt uitdrukking gegeven aan het negatieve sentiment wat in de markt heerste. Helaas niet onterecht, zoals in de effectieve markt vastgesteld moet worden. Daar waar enkele noteringen hun bodem gevonden lijken te hebben, zien we anderen nog een stapje terug doen. Met name aan de onderkant lijkt wat steun te komen t.g.v. de ongebruikelijke vraag naar aardappelen voor de verwerking tot zetmeel. Vooralsnog heeft dat ( nog ) geen effect op de prijsvorming van de frites aardappelen, want de stemming van die markt wordt met name beïnvloed door de zeer voorspoedige groei van de nieuwe oogst.

 

Woensdag, 28 mei 2014

In de effectieve markt heeft de prijs de afgelopen week nog een stap(je) terug gedaan en komt daarmee op het niveau van de termijnmarkt. Verwonderden we ons aan het begin van deze maand nog over het zeer zwakke prijsverloop op de termijnmarkt ( zeker toen er sprake was van een negatieve verwachtingswaarde van bijna € 2,= ! ), helaas moet vastgesteld worden dat de prijsontwikkeling op de termijnmarkt de juiste richting van de aardappelmarkt weerspiegelde. Ondanks ( of is het juist dankzij ) het lage prijsniveau blijft er in alle segmenten belangstelling naar aardappelen. Met name door de verwerkende industrie worden er gigantische hoeveelheden aardappelen afgenomen en de weerstand onder de bezitters van de laatste vrije aardappelen neemt wat toe, om tegen elk geld afscheid te nemen. Of dat nog zoden aan de dijk zet is maar zeer de vraag, want mede dankzij het groeizame voorjaar zijn de perspectieven niet goed. Waakzaamheid blijft echter geboden, want de ervaring leert ons dat dure aardappelen altijd te koop zijn, maar goedkope aardappelen kunnen zomaar in 1 keer uitverkocht zijn. Twee keer vergissen in 1 seizoen blijft nog altijd mogelijk ! 

 

Woensdag, 21 mei 2014

Inmiddels is de aardappelmarkt wel zo'n beetje uitgebodemd, zo lijkt het. Zowel de bezitters als de kopers gedragen zich alsof men allemaal vrede heeft met het huidige prijsniveau. De aandacht lijkt wat verschoven te zijn van de commerciele zaken naar de logistieke afhandeling van de aardappelstromen, want er worden momenteeel grote hoeveelheden aardappelen afgezet. Ergens blijft toch de vraag hangen hoe het prijsverloop zou zijn geweest als het voorjaar zich iets minder voorspoedig ontwikkeld zou hebben. Maar kennelijk hebben de meeste marktpartijen zich erbij neergelegd, want er is geen spanning in de markt te bespeuren. Illustratief daarvoor is de omzet op de juni termijnmarkt ; met 7 kontrakten is daar in volume een dieptepunt bereikt en gaat de interesse blijkbaar enkel naar de nieuwe oogst uit, die overigens met € 11,70 de laagste prijs tot nu toe noteerde. De gelatenheid van de oude oogst slaat dus al over op de nieuwe oogst. Dat velen gecapitiuleerd hebben voor w.b. de oude oogst is ( misschien )  begrijpelijk, maar voor de nieuwe oogst is dat vadaag, op 21 mei, absoluut voorbarig.  

 

Woensdag, 14 mei 2014

Na een dieptepunt van de termijnmarkt op jl. maandag en dinsdag, trad er vandaag wat herstel op en staan we inmiddels op ( vrijwel ) dezelfde prijs als medio vorige week. Met een negatieve verwachtingwaarde van € 2,= was de termijnmarkt toch ook wel erg ver weg gezakt. Ook in de effectieve markt worden de signalen sterker dat de negatieve trend zich lijkt te keren. De belangstelling voor aardappelen tegen de onderkant van de verschillende noteringen neemt toe, wat gezien het prijsniveau niet onlogisch is. Er lijkt nu onder de bezitters van aardappelen wat weerstand te komen tegen de lagere aardappelprijzen, iets waar het de laatste weken volledig aan ontbroken heeft. Vanuit verschillende Oost Europese landen is vraag naar onze aardappelen, maar onduidelijk is of deze vraag gedurende een langere periode aanhoudt. De laatste weken zijn er veel teleurstellingen geweest m.b.t. de kwaliteit van de aardappelen. Vele partijen zullen middels andere kanalen afgezet moeten worden waardoor het volume frites geschikte aardappelen sterk afneemt. Of deze factoren bij kunnen dragen aan een herstel van de markt, zal de komende weken duidelijk moeten worden.

 

Woensdag, 7 mei 2014

Voor degenen die, net als ik, de afgelopen weken wel eens ( of meerder keren ) het idee hadden dat het dieptepunt bereikt was, hebbben een kwade week achter de rug. Met een stap terug van € 1,= Euro is de prijsdaling op de termijnmarkt gehalveerd t.o.v. de voorafgaande week. Maar in de effectieve markt staan de noteringen voor m.n. de fritesaardappelen tot wel € 1,50 lager. Het valt nu ook niet mee om tot een exacte prijsbepaling te komen omdat kopers niet te vinden zijn. Historisch gezien staan in de periode direct na de voorjaarswerkzaamheden de aardappelprijzen altijd onder druk, zeker als de zon op de daken van de bewaarplaaten staat te branden. Maar het gaat er nu toch wel heel heftig aan toe. De overlappingsperiode van oude en nieuwe aardappelen wordt kennelijk zodanig gevreesd dat het al 2 maanden voordat het aan de orde is, de markt van de oude aardappelen geheel om zeep geholpen heeft. Ergens is dat toch een overtrokken reactie. Perspectieven mogen er dan vandaag niet lijken te zijn, maar in 2 maanden kan er altijd nog veel gebeuren. Temeer daar er aan oude aardappelen weinig meer valt te verspelen.

 

Woensdag, 30 april 2014

Het afwikkelen van het april kontrakt op de termijnmarkt heeft niet gezorgd voor een verbetering van de stemming. In tegendeel zelfs ; de prijs van het juni kontrakt daalde de afgelopen week ruim € 2,=. Een ongekende prijsdaling op dit niveau.  De diverse beursnoteringen daalden niet zo ruig, maar de beweging op de  termijnmarkt maakt bij iedereen in de sector emoties los.  Bij de bezitters van aardappelen varieert dit van teleurstelling tot onverschilligheid wat de ( laatste ? ) aardappelen opbrengen.  Bij de kopers is de frustratie niet veel minder. Alles wat reeds gekocht was, is vandaag te duur en met de jongste prijsontwikkeling had hoegenaamd niemand rekening gehouden. Kortom de markt van vandaag kent slechts verliezers. Gezien de ontwikkeling van de vroege frites aardappelen wordt de afzetperiode voor de oude oogst aardappelen wel erg kort en lijken de kansen op herstel van de aardappelprijs erg klein. De export kansen zijn, dankzij de lage dagprijs, toegenomen.

 

Woensdag, 23 april 2014

De gifbeker van oogstjaar 2013 is kennelijk nog niet geheel leeggedronken. Leek 't er vorige week op dat het eind van de prijsdaling in zicht was, inmiddels zijn verschillende noteringen met ruim een halve Euro naar beneden toe bij gesteld. Kenmerkend voor het ontbreken van vertrouwen is dat de juni notering op de termijnmarkt vandaag op exact het zelfde niveau sloot als de april notering. Vanwege de ruim 4.000 openstaande april kontrakten, zou het voor de hand liggend zijn dat daar een grote spanning opgebouwd zou zijn welke tot een forse strijd zou kunnen leiden m.b.t. de noteringen die ten grondslag liggen aan de finale cash settlement prijs van april. Maar daar valt echter weinig van te bespeuren ; schijnbaar zonder invloeden van buitenaf heeft de markt zijn ( negatieve ) beloop. Maar w.b. de juni notering neemt die spanning juist wel toe. Ondanks de lagere prijzen breiden de posities uit en nemen dus partijen nieuwe verkoopposities in ter bescherming tegen nog lagere aardappelenprijzen. Van het z.g. " week 17 effect " waarbij de markt in deze week een onverwachte wending maakt, valt tot nu toe weinig te bespeuren. Of het moet komen van de jongste voorraad inventarisatie die eind deze of begin komende week bekend gemaakt wordt. Want gezien de hoge verwerkingscijfers kan het niet anders dan dat er de laatste maanden veel aardappelen afgeleverd zijn. Er moet echter wel een kleine kanttekening bij gemaakt worden ; de vorige inventarisatie, die op 24 februari bekend gemaakt werd, was al onwaarschijnlijk laag, nl. 70 % van vorig jaar.  Een correctie daarop is beslist niet onwaarschijnlijk. 

 

Woensdag, 16 april 2014

Het tempo waarmee de aardappelprijzen dalen, lijkt wat af te nemen. Er is nog niet helemaal sprake van een stabilisatie, maar we zien de vraag aan de onder kant van de markt wat herstellen. Het lagere prijsniveau maakt onze aardappelen ( met de dag ) aantrekkelijker, maar de weersomstandigheden helpen de zaak ook een handje. De zeer voorspoedige groei van de vroege aardappelen maakt dat er in die teeltgebieden al op diverse percelen aardappelen boven staan. Deze hebben dus schade ondervonden hebben van de vorst van afgelopen nacht, waardoor deze een week of 2 teruggeworpen worden. Dat maakt de kopers wat alerter. Met weinig omzet, heeft er een positieve correctie plaats gevonden op de termijnmarkt. Met nog 4 handelsdagen voor de boeg, staan er nog 4282 kontrakten open. Het gros van de kopers cq. verkopers zullen het, zoals 't er nu naar uitziet, wel op de settlement aan laten komen. Het animo om door de schuiven naar juni, blijft beperkt. Ondanks het geringe prijsverschil, bestaat er kennelijk bij de kopers onvoldoende vertrouwen in de aardappelmarkt om grote posities in de juni kontrakten in te nemen.

 

Woensdag, 9 april 2014

Met termijnmarkttransakties vandaag op € 9,90 is inmiddels een door velen onmogelijk geacht niveau bereikt en een psychologische barierre doorbroken. Zelfs de juni termijnmarkt weerspiegelt met de slotkoers van € 10,80 een negatieve verwachtingswaarde. Een buitengewoon frustrerende ontwikking dat de factoren, waaraan in de zomer en de herfst het vertrouwen ontleend werd, nu van generlei betekenis voor de prijsvorming van de aardappelen zijn. Ook deze week zien we dat de schade w.b. de noteringen van de frites aardappelen nog wel te overzien is, maar de afzet van aardappelen die om welke reden dan ook niet frites geschikt zijn ( afwijkende kwaliteit, geen frites geschikt ras of welke oorzaak dan ook ) stagneert. Het vertrouwen in de aardappelmarkt is nog verder onder druk komen te staan door de verwachting van een tijdige beschikbaarheid van de vroege oogst in relatie met de zorg i.v.m. de bewaarbaarheid van de oude oogst aardappelen wegens de hoge temperaturen van de afgelopen weken. Vanmiddag heeft de Fiwap de Belgische voorraadcijfers per 1 april jl. bekend gemaakt. Naar hun inschatting lagen er 995.000 ton aardappelen in voorraad, wat 335.000 ton meer is dan vorig jaar en 245.000 ton meer dan 3 jaar geleden, maar 146.000 ton minder dan 2 jaar geleden. Opmerkelijk is wel dat de Belgische voorraad in de maanden februari en maart gemiddeld per maand 364.000 ton afgenomen is ( vorig jaar - 262.000 ton per maand ). Als de afzet van Belgische aardappelen het tempo van de afgelopen maanden voortzet, is de grote voorraad desalniettemin rond de derde week van juni weggewerkt ... Ondanks de negatieve stemming van dit moment dienen we alert te blijven. Het is in het verleden al vaak voorgekomen dat de aardappelmarkt in week 17 een onvoorziene wending nam. Dus nog 2 weken afzien. Of langer. Maar hoop doet leven.

 

Woensdag, 2 april 2014

Na de lichte opleving van eind februari hebben we nu al weer vier weken achter elkaar met dalende aardappelprijzen te maken. Waren het aanvankelijk hoofdzakelijk de tafelaardappelen waarvan de prijs geen stand hield, met op de voet gevolgd de toegenomen negatieve stemming w.b. de export aardappelen ; de laatste weken zakken ook de noteringen van frites aardappelen. Met als jongste ontwikkeling de druk op de markt van de grondstof voor de droogindustrie, de zg. vlokken-aardappelen. Terwijl de prijzen daarvan lang stand gehouden hebben en tot voor twee weken geleden zelfs nog steeg ! Nu deze bodem onder de markt wegvalt, wordt het lastig om niet frites geschikte aardappelen te plaatsen daar de ( gebruikelijke ) export bestemming nu helaas geen alternatief biedt. De april termijnmarkt heeft, 3 weken voor de laatste handelsdag, een bescheiden negatieve verwachtingswaarde. Opmerkelijk is dat de juni kontrakten nu nog geen € 1,= hoger staan. Duidelijker kan het gebrek aan vertrouwen niet in beeld gebracht worden.   

 

Woensdag, 26 maart 2014

De Rotterdam van jl. maandag geeft een compleet beeld van de markt van dit moment ; de bovennotering van de frites aardappelen een halve Euro lager, de onderkant blijft gelijk, maar de export notering maar liefst € 1,25 lager dan vorige week. Met als gevolg een notering van de "vlokken"aardappelen die ook een halve Euro lager staat. De conclusie blijft al ruim 4 maanden hetzelfde ; we hebben gewoon te weinig export vraag. En ondanks dat we niet te dik in de aardappelen zitten, blijft de prijs onder druk staan, want vrijwel alle aardappelen moeten, bij gebrek aan alternatieve afzet, via de verwerkende industrie hun bestemming krijgen. Het mooie voorjaarsweer draagt natuurlijk ook niet bepaald bij aan een verbetering van de stemming. De april termijnmarkt sloot vandaag op exact dezelfde prijs als vorige week ; € 11,60. Bij redelijke omzetten zijn de openstaande posities wel fors afgebouwd ; ruim 300 kontrakten minder dan vorige week. De juni termijnmarkt staat een halve Euro hoger dan vorige week, maar het prijsverschil van goed € 1,= tussen april en juni was vorige week dan ook wel heel gering. De openstaande posities in juni zijn overigens wel fors uitgebreid ; + 265 kontrakten. Er zijn dus partijen hun posities aan het doorrollen van april naar juni. We hopen dat dit vertrouwen beloond mag worden.

 

Woensdag, 19 maart 2014

De effecten van de onverwacht lage voorraadcijfers, zoals deze op 24 februari gepubliceerd werden, zijn inmiddels weer volledig tenietgedaan. Het gebrek aan vraag vanuit het buitenland blijkt uiteindelijk zwaarder te wegen dan welke ontwikkeling dan ook aan de aanbodzijde van de markt. Daardoor zijn we ( weer ) in een negatieve spiraal beland ; de aardappelen welke normaal gesproken voor export afgezet zouden kunnen worden, zoeken nu een andere bestemming in de markt. Deze worden dus aangeboden t.b.v. de productie van vlokken waardoor de redelijke stemming in dat segment onder druk komt te staan en er minder frites geschikte aardappelen die bestemming krijgen. Met als effect meer aanbod van frites aardappelen en dus ook lagere prijzen daarvan. Dit komt nog het meest tot uitdrukking op de termijnmarkt, welke vandaag ruim € 2,= lager sloot dan vorige week. En dus hoegenaamd geen verwachtingswaarde meer heeft. Met dagelijks behoorlijke omzetten, nemen openstaande posities maar nauwelijks af. Vanzelfsprekend dragen de voorspoedige werkzaamheden in de vroege teeltgebieden ook niet bij aan een herstel van het vertrouwen in de aardappelmarkt. We kunnen echter ook vaststellen dan alle negatieve factoren inmiddels weer in de dagprijs verdisconteerd zijn. Laten we maar hopen op betere tijden... 

 

Woensdag, 12 maart 2014

Er tekent zich een soort 2 sporenbeleid in de markt af. Enerzijds de verwerkingsaardappelen waarvan de prijzen licht stijgen onder invloed van de vraag naar Agria en de belangstelling naar zg. vlokkenaarappelen. Anderzijds zien we dat de prijzen voor aardappelen t.b.v. de kleinverpakking en export onder druk staan. Dientengevolge doet zich de situatie voor dat het prijsverschil tussen de bestemming export en droogindustrie wel erg klein aan het worden is. Vanzelfsprekend volgt daar een reactie op uit de markt, maar het is nu lastig in te schatten of dit ten voordele, dan wel ten nadele van de prijs zal uitpakken. Het vertrouwen staat niet onder druk maar het komt er prijstechnisch gezien ( over de gehele breedte van de markt ) nu niet echt uit. De negatieve uitschieter van vorige week woensdag daargelaten, staat de termijnmarkt ongewijzigd. Met beperkte omzetten blijft die hangen tussen de € 13,50 en 14,=. Openstaande posities een fractie lager dan vorige week, met 6 weken € 2,= verwachtingswaarde illustreert dat, zonder steun uit de effectieve markt, er voor de termijnmarkt weinig ruimte naar boven zit. 

 

Woensdag, 5 maart 2014

Na maanden van keer op keer lagere prijzen, is nu duidelijk een stabilisatie opgetreden en verloopt de handel vlotter dan voorheen. Zowel kopers als bezitters ontworstelen zich aan de greep van angst. Men laat zich niet meer door emotie leiden maar er wordt weer op een nuchtere, zakelijke manier tegen de aardappelmarkt aangekeken. In de handel van frites aardappelen is er sprake van licht herstel, maar bij gebrek aan voldoende exportvraag staan de prijzen van m.n. de tafelaardappelen nog onder druk, getuige de fors lagere noteringen daarvan jl. maandag in Rotterdam. Toch zien we aan de onderkant van de markt de vraag toenemen. Dit wordt ook ingegeven doordat de prijzen van aardappelen met bestemming droogindustrie behoorlijk stand hebben gehouden en nu zelfs iets iets lijken op te lopen. De termijnmarkt heeft al een voorschotje genomen op het mogelijk herstel van de aardappelmarkt. Was 2 weken geleden nog sprake van een duidelijk negatieve verwachtingswaarde, inmiddels zit er weer een Euro of 2 verwachtingswaarde in de termijnmarkt verdisconteerd. Bij redelijke beperkte omzetten verandert er weinig aan de openstaande posities.

 

Woensdag, 26 februari 2014

Waren het anderhalve week geleden nog de hoge Belgische voorraadcijfers die het al broze vertrouwen verder  ondermijnden, jl. maandag werden we verrast door de inventarisatie van de voorraad Nederlandse aardappelen. Geheel tegen de verwachting in, schijnt de voorraad nu maar 70 % van die van vorig jaar om deze tijd te zijn en maar 2/3 van het daaraan voorafgaande jaar.  Hoewel niet elke vakbroeder zich helemaal in deze jongste cijfers kan vinden, geeft het een impuls aan de termijnmarkt, welke eind vorige week z´n dieptepunt al bereikt leek te hebben. We staan nu dan ook ruim € 2,= hoger dan vorige week, toen, achteraf gezien, de termijnmarkt te ver weggezakt was en op een negatieve verwachtingswaarde uitkwam. In de effectieve markt zijn dergelijke prijsstijgingen ( nog ) niet te bespeuren, maar uiteraard is daar de stemming ook gekanteld. De kopers welke al maanden geconfronteerd werden met te dure aankopen en daardoor een te afwachtende houding aannamen, zullen waarschijnlijk weer vooruit gaan kijken in de wetenschap dat lage prijzen meer afzetmogelijkheden creeert met op termijn een kans op herstel van de prijzen.

  

Woensdag, 19 februari 2014

De onverwacht hoge Belgische voorraadcijfers veroorzaakten vrijdag jl. een scherpe daling van de termijnmarkt. Met een daling van bijna € 1,50 t.o.v. vorige week is de aktuele koers lager dan de Cash Settlementprijs van vorige week en, zo als het zich nu aan laat zien, die van deze week. Het ontbreken van - dan wel een negatieve - verwachtingswaarde is niet uniek in deze tijd van het jaar. Vorig seizoen zagen we ( weliswaar 1 week later ) exact hetzelfde gedurende 2 weken. Ook begin maart 2012 daalde de termijnmarkt tot dicht bij de Cash Settlementprijs.  Overigens nam dat verschil in beide voorafgaande seizoenen later weer toe ; in oogst 2011 t.g.v. een daling van de effectieve prijs en in oogst 2012 t.g.v. een stijging van de termijnmarkt. Het kan dus allebei. Op dit moment is het onbegrijpelijk dat de forse prijsverlaging van de laatste tijd geen impuls geeft aan het export volume. De informatie, afkomstig uit oostelijk gelegen landen, waarop wij ten dele onze ( te ) hoog gespannen verwachtingen baseerden, lijkt niet een tekort aan aardappelen in die gebieden opgeleverd te hebben. Wat ver gezocht misschien, maar dat de prijs voor aardappelen t.b.v. de droogindustrie slechts weinig is gedaald, mag toch als een lichtpuntje gezien worden.   

 

Woensdag, 12 februari 2014

De algehele misere in aardappelland duurt onverminderd voort. Signalen van stabilisatie, laat staan verbetering, zijn nog niet te bespeuren. Als er al genoteerd wordt, zijn de prijzen lager dan vorige week. Met enige zorg kijkt men vooruit naar de Belgapom notering van as. vrijdag. Gevreesd wordt nl. dat psychologische barierre van € 10,= beslecht wordt, hetgeen het toch al aangetaste vertrouwen verder onder druk zal zetten. Ondanks de positieve berichtgeving over tekorten aan aardappelen in diverse landen komt de export daar naar toe maar niet op gang. Enerzijds als gevolg van door de overheid opgelegde handelsbelemmeringen, anderzijds door voldoende beschikbaarheid uit eigen voorrraad. De termijnmarkt laat helaas ook geen lichtpuntjes zien ; met een prijs van enkele dubbeltjes onder het niveau van vorige week is de verwachtingswaarde zo goed als verdampt. 

 

Woensdag, 5 februari 2014

Nu de deceptie vrijwel compleet is in aardappelland, dienen we in meer of mindere mate ( ieder a.u.b. voor zichzelf te bepalen ) vast te stellen dat de aardappelprijs slechts een beperkte periode door uitsluitend factoren aan de aanbodzijde bepaald wordt. Uiteindelijk is combinatie van vraag en aanbod prijsbepalend. Dat is de harde les van oogst 2013 ! Is het seizoen vanaf nu dan verloren ? Maar mijn mening niet, maar als er zich ( buiten de verwerkende industrie om ) geen vraag aandient, is elk aanbod te veel en zal de verwachting van hogere prijzen een illusie blijven. Natuurlijk zijn we te hebzuchtig geweest. Echter, het idee dat er vele exportmogelijkheden zich aan zouden gaan dienen, was zonder meer gerechtvaardigd. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er slechts zeer weinig vakbroeders deze prijsontwikkeling voorzien hadden. Op dit moment regeert de angst. Zowel de bezitters als de kopers hebben dit seizoen allen fouten gemaakt ; de bezitter heeft over het algemeen te weinig verkocht de koper heeft te veel gekocht. De hoeveelheid gedwongen aanbod lijkt mij te overzien maar aan koperszijde wil men vooreerst haar werkvoorraad inperken alvorens tot nieuwe aankoop over te gaan. Als de koper zijn zaakjes weer op orde heeft, normaliseert de situatie wellicht enigszins. Maar het prijsniveau van voor de jaarwisseling is ver weg en het lijkt vandaag onwaarschijnlijk dat dat terug kan keren.

 

Woensdag, 29 januari 2014

Het was een droevige week wat betreft de aardappelprijzen. Met uitzondering van de Belgische telers prijs P.C.A., die vorige week ook al € 10,= - 12,= neer zette, daalden alle noteringen fors. Met name in Rotterdam bij de tafelaardappelen, gaat 't nu al voor de 2de week op rij, fors naar beneden. De notering voor de frites aardappelen daar houdt nog enigszins stand, maar binnen de brede range wordt nu meer handel gedaan voor de onderkant van de notering i.p.v. de bovenkant, waarvoor slechts nog maar een selecte kwaliteit van enkele rassen in aanmerking komt. Ook de termijnmarkt leverde in de afgelopen week week € 1,= in en komt op een niveau waar maar weinig aardappelmensen dit seizoen rekening mee hielden. De factoren aan de aanbodzijde van de markt welke de hooggespannen verwachtingen veroorzaakten, verliezen al weken achtereen hun glans. De stemming zit in de greep van het uitblijven van een brede export vraag en dan is, zoals nu blijkt, maar weinig extra aanbod nodig om een prijsverlaging tot stand te brengen. Net zo goed als prijsstijgingen leiden tot uitval van de vraag, blijft m.i. de verwachting gerechtvaardigd dat de prijsverlaging van de laatste weken ( maanden ! ) de kooplust doet aanwakkeren. Maar wanneer ?

 

Woensdag, 22 januari 2014

De opleving op de termijnmarkt zette ons begin deze week even op 't verkeerde been, maar per saldo trad er geen verbetering van de stemming op. Met uitzondering van de notering Rotterdam w.b. frites geschikte aardappelen, daalden alle beursnoteringen. De exportkansen lijken duidelijk toe te nemen, mede als gevolg van de lagere prijzen hier. Die verwachting zit echter alvoor een belangrijk deel in de prijs van vandaag verdisconteerd, en zal dus eerder voor een prijsstabilisatie, dan voor een prijsstijging kunnen zorgen.

 

Woensdag, 15 januari 2014

Het vertrouwen in de aardappelmarkt werd ook in de afgelopen week behoorlijk op de proef gesteld. Van de goede stemming aan het begin van het seizoen is momenteel weinig meer te merken en de exportvraag blijft fors achter bij de omvang die verwacht werd. Nu zoetjes aan het aanbod toeneemt, staan de prijzen onder druk. Dat de bezitters van aardappelen onderhand wat willen ruimen is voor de hand liggend ; immers de tijd tikt door en het afwachten heeft tot nu toe enkel geld gekost. Velen wilden er niet aan, maar sinds oogst 2006 is het niveau van de eerste notering een prijs welke in de rest van het seizoen niet misstaat. Als we even terug denken aan de eerste notering in Emmeloord ( € 16,= - 19,= ), moeten we vaststellen dat die wijsheid dit seizoen tot nu toe zeker op gaat ! Op lagere prijsniveau's worden onze aardappelen echter een aantrekkelijk alternatief voor afnemers die tot op de dag van vandaag buiten beeld gebleven zijn. Hetgeen ons op termijn wellicht wat voordeel op kan leveren.  

 

Woensdag, 8 januari 2014

Bij deze wil ik u, in gezin en bedrijf, een gezond en gelukkig 2014 toewensen ! De aardappelmarkt begint helaas niet goed aan 2014. Met name op de termijnmarkt zien we in de eerste dagen van het nieuwe jaar een teleurstellende ontwikkeling. Bij een hoge omzet is de prijs daar ca. € 1,50 gedaald. De openstaande posities namen, t.o.v. ons laatste marktbericht, echter maar met ca. 70 kontrakten af. Naast degenen die hun verkoop afgebouwd hebben en winst namen, zijn er dus nieuwe kopers toegetreden. Anders had de daling van de openstaande posities groter moeten zijn. Er zijn dus betrokkenen die op het lagere niveau ( weer ? ) wat vertrouwen krijgen. Niet geheel onbegrijpelijk. In de effectieve markt is de prijsdaling nl. geringer dan op de termijnmarkt, zeker aan de onderkant van de markt. En op het lagere prijsniveau neemt nu de koop ( export ) belangstelling toe. Wat niet wegneemt dat de prijsdaling de kopers wat zekerder maakt en de verkopers onzekerder. Maar als de aardappelstroom bij de lagere prijzen goed op gang komt, kan dat t.z.t. wellicht veranderen. 

 

Woensdag, 18 december 2013

De handel voor wat betreft kalenderjaar 2013 lijkt bekeken en de hele sector is zich aan het opmaken voor de feestdagen. De export verpakkers hebben deze week wat meer te doen dan de voorbije weken, dit om volgende week niet te hoeven sorteren zodat men enkel uit hoeft te leveren wat deze week gereed gemaakt wordt. Vooralsnog blijven grote bestellingen voor direct na de jaarwisseling achterwege en zal dus van een inhaalslag voorlopig geen sprake zijn. Ook de exportmogelijkheden naar Rusland lijken nog ver weg te zijn. Het is echter wel zo dat in diverse Oost Europese landen de aardappelprijs fors aan het stijgen is, waardoor de import vanuit Nederland, Belgie en Frankrijk meer voor de handliggend wordt. Bovendien lijken de extreem winterse omstandigheden in het Midden Oosten en Noord Afrika de teelt van vroege aardapelen aldaar te belemmeren. Al met al zijn er best wel wat lichtpuntjes, ze laten alleen wat lang op zich wachten. En over lichtpuntjes gesproken ; ik wens u goede kerstdagen toe ! 

 

Woensdag, 11 december 2013

De aardappelmarkt begint verraderlijke trekjes te krijgen. Haast ongemerkt, doet de aardappelprijs week na week een stapje terug. Dat terwijl de vraag vanuit het buitenland wat toe lijkt te nemen, maar kennelijk raken de bezitters van aardappelen zo langzamerhand het vertrouwen een beetje kwijt. Dat wordt mede in de hand gewerkt omdat, dankzij de perikelen in de zuivel, de perspectieven voor wat betreft de export van aardappelen naar Rusland, behoorlijk afnemen. Toch moet gezegd worden dat de markt behoorlijk dun is. Voor het juiste product op het juiste moment bij de juiste klant, wordt nog wel een redelijke prijs betaald. Alleen het volume wordt daarmee niet geplaatst en daarom zijn die, in omvang beperkte transacties, niet representatief voor de markt. Aan de andere kant geldt ook dat er tegen de onderkant van de noteringen geen grote volumes aardappelen met de gangbare specificaties te koop zijn. Zo mogelijk, is de stemming op de termijnmarkt nog saaier dan in de effetieve markt. Met een gemiddelde dagomzet van minder dan 60 kontrakten, daalde de prijs op de termijnmarkt met € 0,20 en namen de openstaande posities met 28 stuks af.

 

Woensdag, 4 december 2013

De termijnmarkt heeft in de afgelopen week toch weer stiekem een dikke Euro in moeten leveren. Bij weinig omzet en vrijwel dezelfde openstaande posities, staan we nu bijna 7 % lager als vorige week.  Ook de jongste cijfers dragen niet echt bij aan de feestvreugde. Kwam ik in m'n rekensommetje van 2 weken geleden aan een uitbreiding van 200.000 - 500.000 ton in de 5 Noord West Europese landen,  dit is inmiddels bijgesteld naar + 957.000 ton, ruim 4 % meer. Natuurlijk, 't zijn geen dramatische cijfers, want was er vorig jaar bij de start een royale voorraad, nu begonnen we schoon leeg. Maar we hebben ( buitenlandse ) kopers nodig. Want zonder export vraag is elke ton extra t.o.v. vorig jaar teveel. De perspectieven zijn niet slecht, cijfermatig beredeneerd zou er voldoende ruimte moeten zijn, maar dat dachten we twee maanden terug ook al.  En omdat het er in de prijs niet uit komt ( in tegendeel zelfs ! ) geeft dat de bezitters een onbehaaglijk gevoel. Een forse prijsdaling lijkt op korte termijn niet aan de orde, maar om het huidige prijs niveau te handhaven, zal de export direct na de jaarwisseling toch van betekenis moeten zijn.  

 

Woensdag, 27 november 2013

Leek vorige week de stemming er een beetje in te komen, deze week is het ( weer ) een tamme week in de aardappelhandel. Werden we maandag verblijd met een stijging van de notering van frites aardappelen met € 0,75 ; gisteren noteeerde men in Goes daarvoor € 0,25 minder.  Naast de handel in frites aardappelen neemt de omzet iets toe, van grote drukte bijv. t.b.v. export is echter geen sprake. De overtuiging dat de vraag vanuit het buitenland naar onze aardappelen op korte termijn serieus gestalte zal krijgen, is zo groot dat dit gegeven al voor een belangrijk deel in de ( termijnmarkt ) prijs verdisconteerd zit. Het gevaar wat hier in schuilt is dus dat de exportvraag de aardappelenprijs ( niet direct ) zal doen stijgen, maar juist dat het uitblijven van exportvraag ons mogelijk zal confronteren met een prijsdaling. Voor dit moment lijkt de markt echter in balans, hetgeen 't duidelijkst  weergegeven wordt op de termijnmarkt ; vrijwel geen prijsschommelingen bij een minimale omzet.  De afwikkeling deze week van de ruim 100 november kontrakten op de termijnmarkt, zal geen prijsspanning teweeg brengen.

 

Woensdag, 20 november 2013

De aardappelprijzen staan onder druk. Het uitblijven van de verwachte exportvraag maakt dat er alleen door de verwerkende industrie nu aardappelen afgenomen worden. Tengevolge van de grote contractuele inkoopdekking maakt dat er daar slechts beperkt ruimte is om het dwingend aanbod van slecht bewaarbare partijen op te nemen. Daardoor zien we niet alleen een dalende trend van de aktuele noteringen de afgelopen week ( gem. - 0,75 ) maar met name de verwachtingswaarde ( lees ; termijnmarkt ) levert fors in, min 1,50. De jongste publicaties over de opbrengsten in de ons omringende landen laten gemiddeld een plus van 6 % zien t.o.v. de voorlopige cijfers. Deze komen er ruwweg op neer dat er zowel in Engeland, Frankrijk als Belgie per land ruim een half miljoen ton meer geoogst is dan vorig jaar. In Nederland kunnen we uitgaan van een oogst om en nabij de hoeveelheid van afgelopen jaar maar in Duitsland zien we  een fors lagere oogst dan vorig jaar ; 1,2 - 1,5 milj. ton minder dan vorig jaar. Al met al kunnen we stellen dat er in de 5 grootste aardappeltelende Noord - West Europese landen zo'n 200.000 tot 500.000 ton meer geoogst is dan vorig jaar. Als we dan in ogenschouw nemen dat er in de zomer van 2012 nog een redelijke voorraad product uit 2011 beschikbaar was, de voorraden afgelopen zomer vrijwel nihil waren en er in de Oost en Zuid-Europese landen minder geoogst is t.o.v. vorig jaar, vraag ik me af of het bij deze ( betrekkelijk kleine ) meeropbengst een aardappelprijs hoort welke nu zo'n 60 % van de prijs van vorig jaar bedraagt. Waarbij ik me uiteraard realiseer dat zonder vraag elke prijs te hoog is.  

 

Woensdag, 13 november 2013

De verwachting dat oogst 2013 een "duur" aardappeljaar zal zijn, wordt momenteel danig op de proef gesteld. Allerlei ontwikkelingen aan de aanbod-zijde van de markt hebben vanaf medio juli de stemming er aardig ingebracht, maar na een maand of twee over en weer roepen hoe duur de aardappelen wel niet worden, komen we er zo langzaamaan achter dat er, buiten de verwerkende industrie om, te weinig aardappelen weg gaan. Zaken aan de aanbod-zijde van de markt kunnen de aardappelen duur maken, maar om ze duur te houden, hebben we toch echt vraag nodig. In dat opzicht zou de prijsverlaging van de laatste weken wel eens een positieve uitwerking kunnen hebben, onze aardappelen worden nu interessanter voor buitenlandse afnemers. Ten aanzien van de frites geschikte aardappelen doet de aktuele situatie een beetje denken aan oogst 2006, toen er in de herfst ook dwingend aanbod kwam van niet bewaarbare partijen. Toen was de spanning tussen de effectieve prijs en de termijnmarkt echter veel groter nog dan nu.   

 

Dinsdag, 2 juli 2013

De ERIVA poolprijs oogst 2012 bedraagt € 25,50 per 100 kg. 40 mm. opw. excl. b.t.w. bij tenminste 60 % 50 mm. opw.

Deze prijs is gebaseerd op levering week 13 ( de laatste volle week van maart ) -/+ € 0,12 bewaarvergoeding per 100 kg. per week eerdere / latere levering dan week 13. 

Uitbetalingsverschillen per ras per 100 kg. t.o.v. de middenprijs ; Agria + € 1,=   Bintje - € 0,50   Fontane - € 0,30   Innovator    € 0,00   Maritiema  - € 0,30    Melody + € 0,20   Ramos € 0,00

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs van oogst 2003 tot en met oogst 2012 uit op € 14,18 per 100 kg. excl. b.t.w. geleverd in week 13.

 

Woensdag, 26 juni 2013

De forse prijsdaling van de laatste weken leidt er toe dat de belangstelling voor oude oogst aardappelen wat toeneemt.  Vanuit Engeland, het Middellandse Zee gebied en zelfs Afrika, worden offertes opgevraagd en worden aardappelen verladen voor die bestemmingen. Makkelijk zaken doen is het niet ; de kopers willen niet veel verder gaan dan € 20,= terwijl de verkopers de mening toegedaan zijn dat de prijs nog met een 3 geschreven dient te worden. Het lijkt vandaag nog iets te vroerg om te bepalen of de stemming nog enigszins ten goede kan keren. Van de langlopende kontrakten worden nu de laatste  hoeveelheden uitgeleverd en diverse industrieen hebben een zomerstop gepland staan. Maar na volgende week dient de grondstof voorziening voor de daarop volgende week ( weken ) georganiseeerd te worden en het lijkt onwaarschijnlijk dat er voldoende beschikbaar komt aan nieuwe aardappelen welke tevens voldoen aan de gewenste specificaties. Dat zou dan de laastste kans kunnen zijn voor de bezitters van oude aardappelen. Maar die toch wel met enige weemoed terug denken aan de situatie in de aardappelmarkt van begin deze maand.

 

Dit was onze laatste marktinfo van oogst 2012. A.s. dinsdagavond, 2 juli, maken wij aan de deelnemers onze poolprijs oogst 2012 bekend. Die zullen wij dan z.s.m. ook op deze pagina publiceren. 

 

Woensdag, 19 juni 2013

De markt oude aardappelen tendeert lager. Op de top van de markt, zo'n twee weken terug, zijn kopers afgehaakt en dat geeft de verkopers minder mogelijkheden. Dit effect wordt nog versterkt door de ( extra lange ? ) zomerstop waar sommige fabrieken de komende week al mee aanvangen. De beurzen noteren ca. € 2,= tot € 3,= lager, maar daarmee staan de prijzen daar nog altijd hoger dan 3 weken geleden. Daarom is er ook geen reden voor paniek voor de bezitters van aardappelen. Immers vanuit de dichtstbijzijnde teeltgebieden van vroege frites aardappelen is voorlopig geen grootschalig aanbod te verwachten. De doorsnee percelen hebben daar amper het veld dicht en slechts een enkel perceel komt deze week in bloei te staan, wat inhoud dat het ( nog afgezien van de tegenvallende weersomstandigheden ) nog altijd 4 weken duurt voordat die rijp zijn.  En de telers van de echt vroege aardappelen zullen zich dit jaar zeker hebben laten inspireren door de markt van de tafelaardappelen, waarvoor nog altijd astronomisch hoge prijzen betaald worden.  

 

Woensdag, 12 juni 2013

Na twee zeer nerveuze weken, lijkt de realiteitszin teruggekeerd te zijn in de aardappelsector. Het tekort aan aardappelen wordt niet opgelost met nog een verdubbeling of verdrievoudiging van de prijs. En een hogere prijs geeft nou 1 maal uitval van de vraag. Bovendien worden de bezitters van aardappelen selectiever in de keuze van de afnemer; een mooie verkoopprijs is mooi, maar goede condities erbij is nog mooier. Een bijkomstigheid van dit prijsniveau is dat het maximum van de door de kredietverzekeringsmaatschappijen verstrekte limieten ook ( veel ) eerder bereikt is. Vanwege de beschikbaarheid van de lokale oogst, haken de Zuid Europese landen nu af en de extreme prijsstijging op het continent in combinatie met een geringe prijsdaling in Engeland, geeft ook een beperking in de afzet die kant op. Toch geven deze factoren voor de kopers niet direct zicht op lagere prijzen ; daarvoor is de voorraad nu eenmaal te beperkt. Kort gezegd lijkt het erop dat bezitters het wel goed genoeg vinden zo en de kopers het te duur vinden maar er geen alternatief voor handen is, hetgeen ook blijkt uit het beperkt aantal transacties wat nog plaats vindt.

 

Woensdag, 5 juni 2013

Was 1 week van prijsstijgingen van zo'n € 2,= á € 3,= al indrukwekkend, nu krijgen we er nog zo'n week achteraan ! Het gemak waarmee de aardappelprijs met een 3 geschreven wordt, is zelden vertoond. De stelling dat aardappelen € 30,= kunnen worden, maar geen € 30,= kunnen blijven, lijkt achterhaald. Dat we op dit niveau terecht gekomen zijn , heeft nu enkel met het gebrek aan aanbod te maken. Aan de vraagzijde zien we kopers afhaken, wat niet echt verwonderlijk is. Maar de minimale hoeveelheid ( echt ) vrije aardappelen maakt dat er de hoofdprijs voor betaald wordt. Want voor degene die moeten kopen is er nauwelijks een alternatief ( meer ). Dat legt dan ook meteen een open zenuw bloot, want de grote hoeveelheid geld die er vandaag de dag mee gemoeid is, noopt tot grote voorzichtigheid. Morgen is de laatste handelsdag in de juni termijnmarkt kontrakten. De nog openstaande kontrakten worden dan afgewikkeld tegen de laatste Cash Settlementprijs, welke morgen bekend gemaakt wordt en naar verwachting in de € 32,= uitkomt. En dan te bedenken dat deze nog maar 10 weken geleden € 12,= lager stond...

 

Woensdag, 29 mei 2013

Het hek lijkt nu toch echt van de dam te zijn! Na een week van redelijk gelijkblijvende beursnoteringen, stijgen die deze week met € 2,= á € 3,= per 100 kg.. De effecten van het koude voorjaar zijn overal in Europa merkbaar en hebben hun uitwerking op de aardappelprijs. De forse prijsverhoging van de laatste tijd zet kennelijk geen rem op de vraag, de belangstelling vanuit het buitenland blijft groot. De realiteit leert ons dat deze marktontwikkelingen niet enkel winnaars kent. Dat dwingt de bezitters van ( de laatste vrije ) aardappelen tot voorzichtigheid. Missers met betrekkelijk kleine hoeveelheden aardappelen leiden direct tot een grote financiële schade. Omdat bij de huidige prijzen de grenzen van de dekking van kredietverzekeringsmaatschappijen al snel bereikt is, dienen de kopers of hun betalingscondities te verbeteren of op zoek te gaan naar andere leveranciers. Waarbij het laatste natuurlijk een prijsopdrijvend effect heeft.

 

Woensdag, 22 mei 2013

De markt is lastig te peilen. De beurs van Goes maakte een inhaalslag na een weekje noodgedwongen overgeslagen te hebben, overige noteringen stabiliseren en de Belgische telersnotering stond gemiddeld zelfs een fractie lager dan vorige week. Diverse industrieen lijken zich erbij neergelegd te hebben dat er in juli een periode zal zijn met onvoldoende grondstof. Zelfs een verdubbeling van de actuele prijs zal geen oplossing in die kwestie kunnen bieden en alles is erop gericht om met een minimale voorraad eindproduct het nieuwe seizoen in te gaan. Jl. vrijdag werd bekend gemaakt dat de Engelse voorraad aardappelen per eind maart zo'n 900.000 ton bedroeg, 100.000 ton minder dan vorig jaar. Vele vakbroeders vragen zich ( in stilte ) af of een verschil van 10 % in voorraad het enorme prijsverschil met vorig jaar ( zeker op het continent ) rechtvaardigt. Daarbij is het late voorjaar zeker van doorslaggevend belang. Omdat de doorsnee bezitter van aardappelen zich dit seizoen professioneel opgesteld heeft, en regelmatig wat verkocht, is het volume ( echt ) vrije aardappelen maar zeer beperkt. Degene die dus daarvoor ( nu nog ) de markt op moet, dient over diepe zakken te beschikken temeer daar het risico op lagere aardappelprijzen niet aan de orde lijkt.

 

Woensdag, 15 mei 2013

Tot nu toe was de vraag vanuit Engeland de grote aanjager van de markt. Die vraag lijkt wat onder druk te staan, wat onder meer blijkt uit de toegenomen weerstand m.b.t. acceptatie, tarra's en betalingstermijnen. Dat deze zaken ter discussie staan, duidt erop dat de kopers daar zich wat sterker voelen. Waar dat toe leidt, zal de komende weken gaan blijken. Op het continent neemt de onenigheid rondom de diverse beursnoteringen toe. De dalende trend, welke in Rotterdam ingezet werd, vindt elders geen navolging. Sterker nog de termijnmarkt staat € 1,= hoger dan vorige week. Dit echter met zeer lage dagelijkse omzetten. Er staan 74 kontrakten meer open dan vorige week. Ondanks dat het nog maar 3 weken duurt tot de laatste handelsdag op juni, zijn er dus nieuwe kopers en verkopers welke op dit niveau behoefte hebben aan dekking op de termijnmarkt.

 

Woensdag, 8 mei 2013

Nadat eind vorige week de markt echt even in de brand leek te staan, is er nu duidelijk sprake van stabilisatie. De diverse beurzen noteren vrijwel ongewijzigd en zowel aan de kopers - als aan de verkoperszijde van de markt neemt de realiteitszin toe. Het mag dan voor de kopers buitengewoon lastig zijn het huidige prijsniveau door te berekenen in het eindproduct, het beperkte volume beschikbare aardappelen in combinatie met de vraag vanuit Engeland rechtvaardigt zonder meer de hoge aardappelprijs. Bovendien vraagt de markt nu eenmaal niet of we met de dagprijs uit de voeten kunnen, zoals de bezitters van aardappelen vorig jaar hebben moeten ervaren. Bij de verkopers neemt het besef toe dat € 30,= voor aardappelen geen vanzelfsprekendheid is, maar een prijs ( mocht deze al te realiseren zijn ) die gekoesterd dient te worden. En waarbij de condities van de koper zeker een rol van betekenis horen te spelen. Momenteel lijkt de markt in balans, maar op basis van de huidige noteringen zal de Cash Settlement prijs van deze week waarschijnlijk zo rond de € 27,70 uit gaan komen. Als er dan geen stijging van de effectieve prijs te verwachten is, zal het lastig worden om de termijnmarkt boven de € 29,= te houden. Wellicht dat een prijsdaling op de termijnmarkt de kopers van effectieve aardappelen wat afwachtender maakt.  

 

Woensdag, 1 mei 2013

Direct na de expiratie van het april kontrakt op de termijnmarkt, leverde de verwachtingswaarde op juni € 2,= in. Niet geheel onlogisch ; er is veel vertrouwen nodig om op een hoog prijsniveau nog eens € 4,= extra te betalen in de hoop dat er straks winst aan te behalen valt. Dat dit samenvalt met de afwikkeling van het april kontrakt, geeft te denken. De gestage uitbreiding in de openstaande posities illustreert dat er volop gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om voor deze goede prijzen aardappelen te verkopen. Aan de onderkant van de diverse noteringen zette de prijsstijging de afgelopen week nog door, aan de bovenkant bleef de notering veelal gelijk. Nu het landwerk overal goed gevorderd is, komt er, voor zover nog beschikbaar, wat meer aanbod naar voren. Mede gezien de goede bewaarmogelijkheden ( lees lage nachttemperaturen ) is er geen aanbodsdruk te verwachten. Bepalend voor de prijsvorming in de laatste periode van seizoen 2012 - 2013 zal de ontwikkeling aan de vraagzijde van de markt zijn. Sectorbreed is het iedereen duidelijk dat vroege aardappelen t.b.v. de verwerking pas in de tweede helft juli  in voldoende mate beschikbaar zullen zijn. Prijsbewegingen zullen veroorzaakt worden door het antwoord op de vraag of vraag vanuit Engeland continueert en of de productiecapaciteit van de verwerkende industrie ten volle benut wordt. 

 

Woensdag, 24 april 2013

De buitenlandse kopers lijken na de enorme prijsstijging van de laatste weken wat hoogwater vrees te krijgen waardoor er een vorm van stabilisatie optreedt. Mede omdat het landwerk vlot verloopt, geven ( hier, maar ook in het buitenland ) de bezitters van de laatste aardappelen wat meer aanbod. De aantrekkingskracht van de hoge aardappelprijzen i.c.m. de vage herinnering van de afloop van de dure oogstjaren 2006 en 2012, laat bij diverse boeren het gezonde verstand prevaleren boven de speculatiedrift. Het is ergens toch onwezenlijk dat de prijzen zo kunnen stijgen zonder koopbelangstelling van de frites industrie op het continent. Sterker nog ; er hangt zelfs aanbod vanuit de industrie boven de markt ! Bij de tafel aardappelen loopt het seizoen ten einde. Of de komende week, dan wel de daarop volgende week zullen vrijwel alle supermarkten overschakelen op aardappelen van de nieuwe oogst uit de Middellandse Zee gebied. In het segment van de verwerking is er geen aanbod van de nieuwe oogst te verwachten voor de tweede helft juli, maar in de komende vier weken hebben we drie weken met vrije dagen. Diverse fabrieken hebben al aangekondigd op ( en rondom ) deze dagen minder te gaan produceren, waardoor zij zich nog minder op de aardappelmarkt behoeven te begeven.

 

Woensdag, 17 april 2013

Het is algemeen bekend dat terugkijken weinig zin heeft in het (zaken)leven, maar het contrast met een week of 5, 6 geleden is ongekend. De spanning rondom de afwikkeling van de termijnmarkt april, eind komende week, pakt, met een prijsstijging van € 2,50 in een week tijd, in het voordeel van de kopers uit. Maar het geeft voor de bezitters van aardappelen ook kansen, immers de juni termijnmarkt steeg met € 3,50 zelfs nog harder, tot € 31,80. Als we voorzichtig rekenen met een Cash Setllement prijs van € 25,50 morgen, bedraagt de verwachtingswaarde ruim € 6,= over de periode van 7 weken, tot de laatste handelsdag op juni. Er doet zich wat opmerkelijks voor met de openstaande posities. Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat er 3.060 kontrakten op april openstonden, 1.051 stuks minder dan vrijdag, terwijl er vrijdag 281 kontrakten verhandeld werden. Deze herschikking van de openstaande posities maakt dat een buitenstaander minder zicht heeft op de ontwikkelingen daarvan. In de effectieve markt valt het inmiddels ook niet meer mee om zicht te houden op de meest actuele ontwikkelingen. Wat prijs betreft geven de diverse noteringen nog enig houvast, maar de spreiding daarin wordt groter. Het prijsverschil tussen de verschillende rassen neemt toe, waarbij de verkoopcondities van grote invloed zijn. Wat de verbazing niet wegneemt dat het aanzien van de markt in zo'n korte tijd zo kan omslaan. 

 

Woensdag, 10 april 2013

Het zal niet meevallen om de jubelstemming, die spreekt uit de diverse berichtgevingen over de aardappelmarkt, te overtreffen. Daar zal in deze marktinfo dan ook geen poging toe ondernomen worden. Opmerkelijk is natuurlijk wel dat zonder koopbelangstelling van de industrie de effectieve markt kan stijgen. Dat betekent dat of de vraag vanuit Engeland enorm groot is, of het volume ( vrije ) aardappelen ( dat beschikbaar is voor verlading op korte termijn ) zo beperkt is. Uit de voorraad inventarisatie van februari bleek duidelijk dat er al veel vastgelegd is, dus nog maar weinig vrij te koop is. En dat boeren vandaag qua werkzaamheden andere prioriteiten hebben dan het afleveren van aardappelen ( die volgende week - zo wordt gezegd - toch duurder zijn ), is ook voor de hand liggend. Voor topkwaliteit ( zeker tafel - ) aardappelen wordt zonder meer goed geld betaald. De afzet van gangbare frites aardappelen wordt beinvloed door het gebrek aan koopbelangstelling van de frites industrie waardoor het aantal transacties, met name in Noord - Nederland, beperkt is. De april termijnmarkt sloot vandaag € 0,20 hoger dan vorige week, juni € 0,70 hoger, waardoor het prijsverschil april - juni inmiddels opgelopen is naar €3,80. De openstaande posities op april breidden in de afgelopen week wederom uit ; + 20 kontrakten. Ongebruikelijk, met nog maar 2 weken te gaan.     

 

Woensdag, 3 april 2013

Ook afgelopen week steeg de notering op de termijnmarkt fors, nu met bijna € 1,50. Bij de bekendmaking van elke notering die meetelt voor de Cash Settlementprijs, krijgt de termijnmarkt een impuls. Met name de Belgische noteringen dragen er aan bij dat de C.S. morgen waarschijnlijk een stap richting de € 22,= zal maken. Met nog 3 weken te gaan tot de laatste handelsdag w.b. de april kontrakten, bedraagt de verwachtingswaarde dan zo'n € 2,50. Een opmerkelijke ontwikkeling in vergelijking met o.m. 4 weken geleden, toen de verwachtingswaarde € 0,80 negatief was ! Ook de uitbreiding van de openstaande posities op april met ruim 300 stuks in de afgelopen week is opvallend. De uitbreiding van de op[enstaande posities op juni is van gelijke orde, maar om redenen van langer tijdsbestek en groot prijsverschil, laat zich dat makkelijker verklaren. De vraag vanuit Engeland e.o. is kennelijk voldoende om ook in de effectieve markt het optimisme te laten domineren. Overige exportbestemmingen alsmede de beperkte vraag vanuit de industrie zijn nou niet bepaald de gangmakers de laatste dagen. 

 

Woensdag, 27 maart 2013

Mede als gevolg van de langdurige koude periode in Noord West Europa, zit de stemming er goed in op de termijnmarkt. Dat vertaalt zich in een prijs die bijna € 2,= hoger ligt dan vorige week. Het lijkt erop dat het doorrollen van termijnmarkt kontrakten van april naar juni, bijdragen aan de prijsstijging van de april kontrakten. Er wordt immers uitsluitend gekeken naar het prijsverschil tussen de beide leveringsmaanden en zolang dat groot genoeg is, maakt de koopprijs van de april kontrakten weinig uit. Vereiste hiervoor is natuurlijk wel dat er kopers van juni kontrakten zijn tegen het hogere prijsniveau. Hetgeen in deze omstandigheden voor de hand liggend is. De kans op een stijging van de aardappelprijs aan het eind van het seizoen wegens de groeivertraging van de vroege frites aardappelen, is alleszins reeel. In de effectieve markt is de stemming nu nog aarzelend. Het aanbod lijkt op te drogen, maar de frites industrie in Nederland en Belgie pakt niet echt door. Wat er aan frites aardappelen wel tegen hogere prijzen verkocht wordt heeft of een bijzondere bestemming of is van een uitzonderlijke kwaliteit.

 

Woensdag, 20 maart 2013

Sinds een week is de daling van de prijs van de frites aardappelen gestopt, maar we zijn nog steeds in afwachting van een stiijging van de prijs. Voor wat betreft de tafelaardappelen en aardappelen van een bovengemiddelde kwaliteit is er zonder meer sprake van herstel van de markt. Bij de doorsnee frites aardappelen is het aanbod afgenomen maar de vraag van dit moment is onvoldoende om de prijs ( al ? ) in beweging te krijgen. De weersomstandigheden zijn vooralsnog op de hand van de bezitters van aardappelen.  In de eerste plaats loopt de teelt van vroege aardappelen vertraging op als gevolg van de kou in Noord West Europa. Daarnaast zijn de omstandigheden voor het bewaren van aardappelen ideaal, waardoor kieming ed. geen dwingend aanbod veroorzaakt.  Op de termijnmarkt hebben we de afgelopen week een serieuze prijsstijging gezien met een piek van € 22,60 afgelopen maandag. De slotnotering van vandaag was exact hetzelfde als die van vorige week ; € 21,40. Om een stijging van de prijs op de termijnmarkt te rechtvaardigen, is een verbetering van de effectieve prijs van frites aardappelen een vereiste. Waarvoor kopers noodzakelijk zijn.

 

Woensdag, 13 maart 2013

Het al oude gezegde " het weer is koopman " gaat ook nu weer op. De ongebruikelijke kou in deze tijd van het jaar, geeft een andere kijk op de markt. Voorlopig is dat vooral merkbaar in het segment van de tafelaardappelen en de kwalitatief hoogwaardigere exportaardappelen ( t.b.v. Engeland ), maar ook bij de fritesaardappelen veroorzaakt het enige onzekerheid. We kunnen vandaag nog niet stellen dat het laat wordt voor de vroege fritesaardappelen, maar we kunnen wel vaststellen dat de eerste fritesaardappelen niet vroeg beschikbaar zullen zijn. En als er over twee weken ( vrijwel ) niets gepoot is, dan wel geen zicht op het poten is, zal de verwerkingsperiode  voor de aardappelen oogst 2012 langer zijn dan verwacht. Hetgeen ongetwijfeld een impuls aan de prijs zal geven. Daarmee lijkt de prijsdaling van de afgelopen weken gestopt te zijn en zal de komende weken blijken of er mogelijkheden zijn voor een opleving van de markt. Hoewel de termijnmarkt slechts € 0,40 hoger staat dan vorige week, is er nu weer sprake van verwachtingswaarde op de termijnmarkt omdat de aktuele koers hoger is dan de cash settlement prijs. De afname van de openstaande posities was beperkt afgelopen week ; - 124 kontrakten.

 

Woensdag, 6 maart 2013

Hoewel de termijnmarkt vanmiddag op een hogere prijs sloot dan vorige week, domineert thans de schrik van de daling van afgelopen maandag die tot een ( voorlopig ) nieuwe bodemprijs van € 19,30 leidde. De stap terug die de diverse beurzen in de afgelopen week maakten, is over het algemeen wel te overzien, maar kopers zijn erg terughoudend. Ook zij hadden deze marktontwikkelingen niet voorzien en de angst om met duurdere aardappelen dan de concurrentie opgescheept te zitten, maakt dat ze zich erg voorzichtig gedragen. Verstandelijk beredeneerd is de angst voor een ( verdere ) forse prijsdaling op korte termijn ongegrond, maar het sentiment van de laatste weken houdt ons in de greep. De berichten dat m.n. de Belgische industrie geconfronteerd wordt met afzetproblemen, met periodes van stilstand tot gevolg, doet het geheel geen goed. Het vertrouwen in de markt zou beslist gebaad zijn bij wat exportvraag, buiten die van Engeland om dan. De openstaande posities op de termijnmarkt nam de afgelopen week met 425 kontrakten af tot 4.390 stuks. Je zou denken dat degene die zonder dekkingspositie gebruikt maakte van de termijnmarkt, inmiddels allemaal vertrokken zijn en dat de vakmatige gebruikers hun posities af bouwen afhankelijk van de mogelijkheden om effectief zaken te kunnen doen.

 

Woensdag, 27 februari 2013

Na de prijsdaling half november en eind januari, is dit de derde maal dit seizoen dat de termijnmarkt fors onderuitgaat. Het lijkt deze keer een reactie op de onverwachtse stijging van vorige week, maar het ziet er nu ook naar uit dat de malaise overslaat naar de effectieve markt, en dat was bij de vorige prijsdalingen op de termijnmarkt geen ongewenst neveneffect. Achteraf gezien kunnen we nu vaststellen dat de prijsstijging vorige week op valse verwachtingen gebaseerd was ; het dient of ondersteund te worden door de effectieve markt, of er moeten nieuwe kopers zich op de termijnmarkt aan dienen ( of beide factoren natuurlijk ). Alle mooie cijfers ten spijt ; alle marktpartijen hebben zich al vroeg in het seizoen ingesteld op een beperkte hoeveelheid aardappelen. I.t.t. de astronomische hoeveelheden aardappelen die vorig jaar een afwijkende bestemming kregen ( zetmeel, voer of vlokken ) is er dit seizoen - zoals gebruikelijk in dure jaren - bijzonder zuinig met de aardappelen omgesprongen. Met nog zo'n 17 tot 18 weken te gaan is het seizoen natuurlijk nog geen gelopen race. Belangrijk zal zijn of er met een week of 4 een groot deel van de vroege frites aardappelen gepoot zal zijn. Als dat niet het geval is, zullen de kopers zich actiever in de markt gaan bewegen. Met weinig vrije aardappelen beschikbaar, zal dat zeker tot herstel van de prijzen kunnen leiden. 

 

Woensdag, 20 februari 2013

Een merkwaardige situatie in de aardappelmarkt momenteel. Aan de ene kant een effectieve markt waarin het erg rustig is met weinig vraag en een termijnmarkt die met veel omzet behoorlijk in de lift zit. Deze tegenstelling laat zich lastig verklaren, waarbij de ontwikkeling op de termijnmarkt nog enigzins voor uitleg vatbaar is. Immers de prijs op de termijnmarkt is wel er ver doorgezakt ( tot onder de wekelijkse cash settlement prijs ) en lijkt, met nieuwe voorraadcijfers in het verschiet, weer rijp te zijn voor kopers die een gokje willen wagen. Dat de termijnmarkt nu juist met veel omzet omhoog gaat is nieuw dit seizoen. Immers, wat we tot nu toe zagen was dat deze met weinig omzet omhoog kroop en bij veel omzet behoorlijk daalde. Wat we wel voor ogen dienen te houden is dat de openstaande posities maar nauwelijks veranderd is ; + 18 stuks de afgelopen week. Dat roept meteen de vraag op of er daadwerkelijk nieuwe kopers zijn. Want om een hogere termijnmarkt te rechtvaardigen dient deze door de effectieve markt ondersteund te worden en daar lijkt het nu niet bepaald op.

 

Woensdag, 13 februari 2013

Een zeer rustige aardappelmarkt momenteel. De diverse noteringen tenderen iets ( gem. een halve Euro ) lager dan vorige week, maar de kopers zijn erg terughoudend. Van dringend aanbod is echter geen sprake, waardoor geconcludeerd kan worden dat de bezitters van aardappelen het vertrouwen in de markt niet verloren hebben. Er is wel duidelijk behoefte aan wat meer exportvraag, zodat het "gemakkelijke" product wat vlotter weg zou lopen.  Misschien komt dat wat op gang als de vorst in Europa verdwenen is. Met weinig omzet, houdt de termijnmarkt stand. De openstaande positie op april verandert amper, op de andere maanden wordt er nauwelijks iets omgezet.

 

Woensdag, 6 februari 2013

Momenteel staan er op de termijnmarkt nog maar goed 60 % van het aantal kontrakten open van het aantal wat er 4 weken stond. Er heerst de indruk dat met name de kopers op het niveau achter in de Euro 20,= begin Euro 30,= hun verlies genomen hebben en het strijdtoneel verlaten hebben. Eind vorige week is het depotbedrag voor termijnmarkt kontrakten verlaagd en vanaf dat moment lijkt de rust daar weergekeerd. In de effectieve markt zien we dat de diverse beurzen gemiddeld zo'n 1 Euro lager noteren, wat in het licht van wat er op de termijnmarkt gebeurd is, best wel meevalt. De realiteit gebied echter te vermelden dat de kopers behoorlijk terughoudend zijn. Zij delen niet zonder meer de overtuiging van de meeste bezitters van aardappelen dat de prijzen van van voor de jaarwisseling zomaar weer aan de orde zullen zijn.

 

Woensdag, 30 januari 2013

 

In de eerste maand van 2013 is het sentiment in de aardappelsector totaal omgeslagen. Bestond aan het begin van de maand nog enige neiging tot overmoed, thans domineert het algehele gebrek aan vertrouwen. Het is allemaal wat moeilijk te verklaren omdat de positieve signalen die ons het hoge prijsniveau brachten, nog altijd aktueel zijn. Maar stemming laat zich niet verklaren. Dat sommige te hoge verwachtingen hadden is nu wel duidelijk. Dat de kopers op de termijnmarkt hun verlies willen beperken door hun posities te sluiten, is ook voor de hand liggend. Dat er op de termijnmarkt regelmatig overdreven wordt, zowel positief als negatief, weten we allemaal ook wel. Het is echter niet logisch dat in deze periode van het seizoen de stemming op de termijnmarkt zo'n grote impact heeft op de fysieke markt. Immers met 5.431 openstaande kontrakten ( 135.775 ton ) vertegenwoordigt de termijnmarkt slechts een zeer beperkt deel van de Noord - West Europese aardappelmarkt. Het moet dus zo zijn dat de prijsontwikkeling op de termijnmarkt wat los maakt bij de bezitters van aardappelen waardoor deze met zijn allen door dezelfde deur willen. Hetgeen de kopers aan het twijfelen brengt, waardoor deze gaan afwachten. Zo zijn we met zijn allen ( onterecht ? ) in een negatieve spiraal beland. Zie daar maar eens uit te komen !

 

Woensdag, 23 januari 2013

 

Dat was voor velen toch even schrikken toen de termijnmarkt vorige week donderdag onder de Euro 23,= wegzakte ! Onder invloed van de angst voor lagere noteringen - die ten grondslag liggen van de Cash Settlement prijs - houdt de termijnmarkt maar moeilijk stand. We moeten vaststellen dat de markt erg gevoelig is voor negatieve berichten, maar nauwelijks reageert op positieve berichten, zoals de export en verwerkingscijfers die afgelopen vrijdag bekend gemaakt werden. Een verkeerd signaal, dat de angst groter is dan het vertrouwen. We mogen dan nu het zicht ( even ? ) kwijt zijn op hogere aardappelprijzen, maar aanleiding voor lagere prijzen is er toch ook niet echt. Wellicht dienen we rekening te houden met extra aanbod als de kou verdreven is, extra aardappelen zijn er natuurlijk niet bij gekomen. Hoewel de verwachting van stabiele prijzen zonder meer gerechtvaardigd is, mogen we lagere prijzen beslist niet uitsluiten. Mogelijk kunnen we dan wat meer exportmarkten bedienen, want de realiteit is dat er buiten Engeland om, maar weinig te doen is.

 

Woensdag, 16 januari 2013

 

Onderhand wordt duidelijk dat een meerderheid van de aardappelsector vrede heeft met het huidige prijsniveau. Dat blijkt ook uit het feit dat de spanning in de effectieve markt berperkt is. Ondanks de forse prijsval van de termijnmarkt, houden de beurzen redelijk stand. Nader beschouwd is het dus helemaal niet zo vreemd dat de verwachtingswaarde van de termijnmarkt verdwenen is. Immers, als de gedachte overheerst dat de aardappelprijs voorlopig rond de Euro 25,= zal blijven hangen, waarom dan kopen boven de Euro 25,= ? Bovendien realiseren veel kopers zich dat het aanschaffen van aardappelen op de termijnmarkt voor prijzen tussen de Euro 24,= en 25,= ook niet bepaald zonder risico's is. Dat lijkt de reden te zijn dat de prijs op de termijnmarkt april onder het effectieve niveau gezakt is. In deze situatie is de animo voor de termijnmarkt fors afgenomen. De openstaande posities namen in de voorbije week met 823 kontrakten af = ruim 11,6 % of te wel 1 op de 9 kontrakten ! Voor degenen die toch om een gokje verlegen zitten, is de termijnmarkt op juni het alternatief; vandaar het hoge prijsverschil tussen april en juni. Helaas is de omzet in de juni kontrakten zeer beperkt.

 

Woensdag, 9 januari 2013

 

Met een termijnmarkt die Euro 3,50 lager staat dan vorige week, heeft de markt in 1 keer een geheel ander aanzien. Omdat er onvoldoende vertrouwen is dat de aardappelprijs doorloopt naar E 30,= haken de kopers op de termijnmarkt af op niveau's boven de effectieve markt. Daardoor is de verwachtingwaarde in de markt in een week tijd bijna verdampt. Het is nu spannend wat die beweging doet met de effectieve markt. Verliezen de bezitters van aardappelen ook het vertrouwen en gaan deze massaal aanbieden, of laten die zich de kop niet gek maken en wachten deze nu even af. De laatste optie is m.i. het meest waarschijnlijk. Vrijwel alle bezitters van vrije aardappelen hebben al wel ( wat ) zaken gedaan waardoor de angst dat men de boot ( helemaal ) mist beperkt is. Ook half november zakte de termijnmarkt op enig moment weg tot E 24,80. Bovendien duurt het seizoen nog bijna een half jaar. Maar er is ons wel weer duidelijk gemaakt dat een verdere stijging van de aardappelprijzen absoluut geen vanzelfsprekendheid is. Hoe mooi de cijfers ook mogen zijn, een grafiek koopt geen aardappelen. Op een gegeven moment zullen we toch een ( betrouwbare ) koper voor ons product moeten hebben die ook daadwerkelijk die hoge prijs betaalt. Aan enkel illusies hebben we immers niets.

 

Woensdag, 2 januari 2013

 

Hierbij wil ik de lezers van ons wekelijks marktbulletin, zowel prive als zakelijk een gezond en gelukkig 2013 toewensen !

Als gevolg van de "gebroken" weken is er op diverse beurzen niet genoteerd. Echte prijsbewegingen zijn er de afgelopen weken ook niet geweest. Wel is de termijnmarkt de laatste (handels)dagen met weinig omzet een Euro gestegen. Dat, in combinatie met goede verwerkingscijfers over de maand november, geeft de bezitter van aardappelen extra vertrouwen. Wat in de effectieve markt de mogelijkheden voor een prijsstijging zijn, moet nog blijken, maar een daling van de aardappelprijs lijkt voorlopig niet aan de orde. Sectorbreed kan iedereen kennelijk goed uit de voeten met de actuele prijs en de impulsen voor grote prijsschommelingen ontbreken momenteel. Of er veel vertrouwen ontleend mag worden aan het export volume over de maand november, waag ik te betwijfelen omdat de vergelijking met vorig jaar mank gaat. Toen werd er nl. bijzonder weinig ge-exporteerd. Ook uit de exportcijfers komt duidelijk naar voren dat Engeland de gangmaker is. Zonder de vraag daar vandaan zou het prijsniveau van vandaag een utopie zijn geweest.

 

Woensdag, 19 december 2012

 

Ten opzichte van vorige week is er bijzonder weinig veranderd. Of het moet zijn dat de termijnmarkt gisteren een zwiepertje naar beneden maakte naar Euro 27,50 om vervolgens vandaag ( met weinig kontrakten ) weer te herstellen naar Euro 28,80. E.e.a. resulteert meteen in een behoorlijke afname in openstaande posities ( - 59 stuks ). In de effectieve markt zien we dit soort bewegingen niet. De ene notering boekt er een kwartje bij ; bij de andere gaat er een kwartje af. Met een minimum aantal transacties, met een minimale hoeveelheid, wordt de bovenkant van de notering in Emmeloord al 3 weken op rij gepusht tot een niveau dat in geen enkele andere notering terug te vinden is. Zodra deze strategie beeindigd is, zal de Nederlands inbreng fors lager zijn, met als gevolg een lagere Cash Settlement prijs. Het is niet ondenkbeeldig dat een lagere CS prijs weer van invloed zal zijn op de stemming op de termijnmarkt. Dat doet echter niets af aan de ondertoon in de markt ; die is zonder meer goed. Hoe goed ? Dat zal in het nieuwe jaar gaan blijken. Ik wens u fijne kerstdagen toe !

 

Woensdag, 12 december 2012

 

De aardappelmarkt lijkt in een winterslaap beland. Of beter gezegd ; een wapenstilstand. Na maanden van grote spanningen in de markt heeft schijnbaar alles en iedereen ( voorlopig ? ) vrede met het huidige prijsniveau. De diverse noteringen komen redelijk soepel tot stand en worden zonder al te veel kritiek ontvangen, m.u.v. de Belgapom notering dan. Langzaam aan neemt in de hele sector de twijfel toe of de hoog gespannen verwachtingen straks wel bewaarheid worden. Er worden her en der toch wat vraagtekens gezet bij de vanzelfsprekendheid dat de aardappelprijs straks met een 3 geschreven gaat worden. En niet geheel onterecht. Alle factoren die bijdragen aan een hoge aardappelprijs zitten in de markt van vandaag verdisconteerd. Elke aardappel die nu nog gerooid gaat worden, doet in beginsel afbreuk aan het huidige prijsniveau. Voor een stijging van de aardappelprijs zijn nieuwe impulsen nodig. Bij gebrek daarvan blijft de markt in balans en dienen we rekening te houden met een ontwikkeling zoals we die sinds 2006 zien, nl. dat de eerste notering van het seizoen een prijs is waar we het heel lang mee zullen moeten doen. De markt zal dan pas gaan bewegen nadat duidelijk is dat de eerste vroege aardappelen al dan niet met vertraging te verwachten zijn. De termijnmarkt gaat helemaal mee in de rustige stemming ; bij zeer lage omzetten beperken de fluctuaties zich tot een halve Euro +/-. De openstaande posities blijven uitbreiden ; + 73 kontrakten.

 

Woensdag, 5 december 2012

 

Ondanks dat de omzetten op de termijnmarkt de laatste week beperkt zijn ( gemiddeld ca. 120 kontrakten per dag ), houdt de prijs van Euro 30,= goed stand. Niet alleen de kooplust is daar kennelijk afgenomen, hetzelfde geldt voor de drang om te verkopen. De openstaande posities breidden met 70 kontrakten uit tot 7.036 stuks totaal. In oogst 2010 werd de 7.000 barriere niet genomen. Toen bleef het maximale aantal steken op 6.789 stuks ( op 1 februari 2011 ). Mooi natuurlijk dat de termijnmarkt zo leeft en alsmaar meer gebruikt wordt, maar 7.000 kontrakten komt overeen met 175.000 ton. Een volume wat ons bedrijf te boven gaat, maar een volume waar diverse partijen in de markt hun hand niet voor om draaien. Des te vreemder eigenlijk dat het instrument termijnmarkt ( in sommige seizoenen ) zo'n impact heeft. Na de prijsdaling van ruim 3 weken geleden, werd verwacht dat de rol van de termijnmarkt, als blikvanger van de stemming in de aardappelsector, voor de rest van het seizoen overgenomen zou worden door de diverse beursnoteringen. De termijnmarkt herstelde echter sterk en blijft voorlopig een stuk verwachtingswaarde uitdragen. In de effectieve markt van de frites aardappelen zien we momenteel ruwweg 2 stromingen ; uitsluitend voor Agria's welke voldoen aan hoge specificaties wordt vlot Euro 30,= geboden, de rest / overige rassen begeven zich op een niveau van rond de Euro 25,=. Opvallend is dat het volume aardappelen dat naar Engeland gaat, nu beduidend lager is dan enige weken geleden. Wellicht dat ( onder invloed van bewaarbaarheid ? ) de eigen voorraad daar eerst gebruikt wordt. De tafelaardappelen halen qua niveau nauwelijks de prijs van de frites aardappelen.

 

Woensdag, 28 november 2012

 

De stemming zit er goed in ! Over de hele linie stijgen de beursnoteringen voor aardappelen licht en op dat niveau is er vlot zaken te doen. Voor enkele rassen met bijzondere specificaties wordt zelfs enkele euro's meer betaald. Voor de bezitters van andere rassen zal die prijs ongetwijfeld een nieuw richtpunt vormen. De laatste week zijn er cijfers bekend gemaakt welke een fors lagere opbrengst in alle Europese landen onderschrijven en tevens werd duidelijk dat er in Belgie en Nederland fors minder aardappelen in voorraad liggen. Op basis van deze nieuwe gegevens liep de termijnmarkt maandagochtend snel op, maar sloot uiteindelijk ( slechts ) Euro 0,60 hoger dan vrijdag. Inmiddels zitten alle factoren wel in de prijs van vandaag verdisconteerd en zullen andere impulsen nodig zijn om de markt op een ( nog ) hoger niveau te brengen. Euro 25,= staat sectorbreed amper ter dicussie, velen verwachten dat Euro 30,= dit seizoen mee gaat doen, maar slechts een enkeling rekent op aardappelprijzen boven de Euro 30,=. Dat zal ook de reden zijn de stemming op de termijnmarkt wat rustiger is, hetgeen ook blijkt uit de lagere omzetten, gemiddeld 200 stuks per dag de laatste week. De openstaande posities nemen wel toe en zat gisteren met 6.974 op het hoogste aantal van dit seizoen. Er blijft dus doorgekocht worden op prijzen tussen de Euro 30,= en 31,=. En dus ook doorverkocht.

 

Woensdag, 21 november 2012

 

Ongekende fluctuaties op de termijnmarkt de laatste weken. Na een piek prijs van E 32,= aan het begin van deze maand, zakte de prijs op de april termijnmarkt terug tot onder de E 25,= om zich vervolgens te herstellen en staat inmiddels weer boven de E 30,= ! In de effectieve markt zijn de schommelingen beduidend kleiner, hetgeen ook blijkt uit de geringe veranderingen van de diverse beursnoteringen. De markt is enigszins verrast door exportvraag vanuit landen waarvan gedacht werd dat zij deze bij het huidige prijsniveau zouden afhaken, zoals bijv. enkele landen uit Afrika. De aardappelprijs voor deze bestemming blijft achter bij die van de fritesaardappelen ( al dan niet voor Engeland ) maar het vormt een goed alternatief voor aardappelen die minder geschikt zijn voor de verwerking. In percentage is het prijsverschil tussen de fritesaardappelen en aardappelen bestemd voor de droogindustrie, niet veel groter dan vorig seizoen, in absolute zin is het verschil enorm. Wellicht dat het de komende tijd wat bijtrekt. Nu worden er behoorlijk wat aardappelen voor de droogindustie aangeboden die niet voor dat doel geteeld worden. Waarschijnlijk zal dat aanbod wat opdrogen en het zal niet zomaar opgevuld worden door aardappelen die amper of niet frites geschikt zijn.

 

Woensdag, 14 november 2012

 

Een flink correctie op de termijnmarkt in de afgelopen week. Vorige week was al duidelijk dat we de Euro 30,= ( voorlopig ? ) even uit ons hoofd moesten zetten, maar prijzen onder de Euro 25,= , zoals gisteren en eergisteren, verraste de meesten in de aardappelsector toch wel even. Vandaag was er enige sprake van herstel en sloot de markt op bijna Euro 27,=. Daarmee geeft de termijnmarkt toch enige verwachtingswaarde weer nadat dat in de afgelopen dagen geheel verdwenen was. De openstaande posities zijn in de afgelopen week met 283 kontrakten afgenomen. Aangenomen mag worden dat het met name de kopers zijn boven de Euro 30,= die, geconfronteerd met de bijstortingsverplichting van de prijsdaling, zo snel mogelijk hun posities wensten te sluiten. Vanuit verkoperszijde zullen diverse partijen ( een deel van ) hun winst veilig gesteld hebben en uitgestapt zijn. In de effectieve markt was de forse daling op de termijnmarkt het signaal voor de kopers om even rustig aan te doen bij hun strijd om aardappelen. Op dit moment lijkt de kooplust in de effectieve markt weer te herstellen mede onder invloed van de toegenomen export vraag, ook buiten de export naar Engeland om. Dat op dit prijsniveau een brede exportvraag is, illustreert de gezonde basis in de aardappelmarkt van dit seizoen. Deze wordt niet ondermijnd door de oogst van de laatste te velde staande aardappelen in Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland.

 

Woensdag, 7 november 2012

 

Het lijkt er sterk op dat we het derde extreme seizoen op 'n rij hebben in de aardappelsector. Na een duur oogstjaar 2010 en een zeer goedkoop oogstjaar 2011, rekenen we op mooie aardappelprijzen in oogstjaar 2012. De inkrimping van het Europese areaal in combinatie met de lagere opbrengst ( van de met name laat geplante percelen ) en de oogst problemen , vooral in Engeland, geeft een goede stemming in de aardappelmarkt. Voor telers en vakbroeders ten Noord - Oosten van de lijn Almere - Maastricht is het allemaal wat onwerkelijk. Aardappelen die binnen liggen met een gemiddelde tot boven gemiddelde opbrengst, zonder al te grote kwaliteits- en bewaarproblemen, dan zijn de huidige prijzen uniek te noemen. Want laten we wel zijn, in andere dure jaren hadden we ook de lasten en nu enkel de lusten van de hoge aardappelprijs. Op de termijnmarkt lijkt het heetst van de soep er even af te zijn. Nadat we donderdag aan de Euro 32,= mochten proeven, keerde de markt zich. Niet geheel onbegrijpelijk ; effectieve aardappelprijzen boven de Euro 30,= bleken ook in 2006 en 2010 een brug te ver te zijn. En over het algemeen wordt de situatie van dit seizoen niet als zodanig beoordeeld dat het hogere prijzen dan in 2006 en 2010 rechtvaardigt. Voor wat betreft de termijnmarkt nog wat vergelijkingen met 2006 en 2010 ; op 7 november 2006 sloot de termijnmarkt op Euro 37,30 en waren er 3.672 openstaande posities. In dat seizoen werd de hoogste prijs bereikt op 24 november, nl. Euro 41,60. Op maandag 8 november 2010 sloot de termijnmarkt op Euro 26,40. Er stonden toen 6.394 kontrakten open. Pas op 6 januari 2011 werd met Euro 33,90 het hoogste niveau van dat seizoen bereikt. En gaan we nog verder de geschiedenis in, dan komen we in 1998 terecht. De hoogste termijnmarkt notering van dat seizoen was Fl. 89,= / Euro 40,39 op 25 november. Nou vooruit, nog eentje dan, omdat het beursbestuur van Emmeloord terug keek tot 1976. Dit omdat de eerste notering van donderdag jl. de hoogste startnotering was sinds 1976. Misschien interessant om te weten hoe dat seizoen afliep. Woensdag 25 mei 1977 noteerde Dronten voor het laatst dat seizoen met een gemiddelde prijs van 37,50. In guldens.

 

Donderdag, 5 juli 2012

 

De ERIVA poolprijs oogst 2011 bedraag E 6,= per 100 kg. 40 mm. opw. excl. b.t.w. bij tenminste 60 % 50 mm. opw..

Gebaseerd op levering in week 13, de laatste volle week van maart, -/+ 0,03 bewaarvergoeding per 100 kg. per week.

Uitbetalingsverschillen per ras per 100 kg. t.o.v. poolprijs ;

Agria + E 0,15 Bintje - E 0,50 Fontane -/+ E 0,00 Innovator -/+ E 0,00 Maritiema + E 0,30 Melody + E 0,15 Ramos -/+ E 0,00

Hiermee komt de gemiddelde poolprijs van oogst 2001 tot en met oogst 2011 op E 12,39 per 100 kg. excl. b.t.w. op week 13.

 

Woensdag, 4 juli 2012

 

In mijn laatste marktverslag van dit seizoen, kan ik een beetje optimisme laten doorschemeren. De laatste aardappelen gaan voor wat meer geld weg dan de prijs gedurende het seizoen. De handel in wit-vlezige aardappelen is zo goed als gedaan, geel-vlezige aardappelen zijn nog wat royaler beschikbaar, maar daar lijkt ook wat meer vraag naar te zijn. Op welk niveau de laatste aardappelen dan ook weg moge gaan, het blijft voor de meute een uitermate teleurstellend seizoen. Ondanks de enorme afzet mogelijkheden van verwerkte aardappelproducten en vraag vanuit de zetmeelindustrie hebben we dit seizoen lange tijd te maken gehad met beursnoteringen rond de Euro 4,= Ik weet 't ; nieuwe ronde nieuwe kansen, maar met een klein beetje exportvraag had de prijs van dit seizoen m.i. niet zo veel onder hoeven te doen voor die van de oogstjaren 2007, 2008 en 2009. Voor het nieuwe seizoen mogen de telers er wat geruster op zijn. Overal in Europa is het aardappelareaal gekrompen en waar geen aardappelen gepland zijn, groeien er ook geen. Daarom wens ik u vertrouwen in de toekomst toe en hoop u in het volgend seizoen weer van wekelijkse marktberichten te voorzien. Morgenavond laat, dan wel vrijdagochtend zal op deze pagina de ERIVA poolprijs oogst 2011 gepubliceerd worden. En u weet 't ; in dure, maar ook in goedkope jaren geldt ; de ERIVA pool, de beste optie. Mocht u deel willen nemen aan onze aardappelpool oogst 2012, schroom niet en neem kontakt met ons op. Inschrijven kan tot 12 juli as..

 

Woensdag, 27 juni 2012

 

De markt wordt momenteel gedomineerd door enkele transacties welke op een aanzienlijk hoger niveau plaatsvonden dan we dit seizoen gewend waren. Een meevaller voor degene die nog aardappelen van het juiste ras met de juiste specificaties hebben zitten, maar ( wederom ) frustrerend voor degenen die nog wel aardappelen hebben zitten maar daar tot nu toe geen hogere prijs voor weten te realiseren. In die situatie wordt het seizoen nog onaangenamer dan het al was, want wat moet je nou als je alles en iedereen hoort spreken over fors hogere prijzen en je eigen aardappelen brengen maar amper meer op dan enkele weken geleden, maar nog altijd fors minder dan de kostprijs ? Terwijl er al zo lang mee gewacht is. De markt is nu dan ook buitengewoon moeilijk te doorgronden. Feit is dat top kwaliteit aardappelen meer opbrengen. Maar ook dat er nog grote hoeveelheden van rassen beschikbaar zijn, welke moeilijk te plaatsen zijn. Natuurlijk is de verwachting gerechtvaardigd dat de stijgende prijzen voor de bovengemiddelde kwaliteit de prijs voor de overige aardappelen op sleeptouw gaat nemen. Maar in dat plaatje past niet het gegeven dat de markt voor de grondstof van de droogindustrie zich juist negatief ontwikkelt. De goed frites geschikte aardappelen zullen zonder meer hun bestemming in de frites vinden, de vraag wat deze op gaan brengen staat echter nog open.

 

Woensdag, 20 juni 2012

 

Leek er in de tweede helft van vorige week wat stemming te ontstaan, momenteel is de gang er weer uit. Voor wat betreft de goede frites geschikte aardappelen houden vraag en aanbod elkaar in evenwicht, maar de druk van niet frites geschikte partijen belemmert een stijging van de prijs. De bezitters van aardappelen zijn ( ook ) dit seizoen niet in staan om hun belangen door te laten klinken in de prijsvorming van aardappelen. Regelmatig zitten we tegen het kantelen van de markt aan, maar telkens blijken de kopers over sterkere kaarten te beschikken. Wellicht dat zich volgende week nog een ( laatste ) kansje voordoet, als de juni - kontrakten afgelopen zijn. Voor de eerste helft juli zijn relatief weinig aardappelen van de oude oogst vastgelegd, omdat er vanaf week 27 en 28 kontrakten in nieuwe aardappelen beginnen te lopen. Wanneer de industrieen besluiten om ( iets ) later te starten met de nieuwe oogst, zal dat direct extra ruimte geven voor oude aardappelen. Het is dan aan de bezitters of ze dat ook weten om te zetten naar een hogere aardappelprijs. Wellicht dat zij daarbij geholpen worden door de vraag naar goede frites geschikte aardappelen vanuit Engeland.

 

Woensdag, 13 juni 2012

 

Wellicht tegen beter weten in, blijven de bezitters van de laatste oude aardappelen hopen op betere aardappelprijzen. Terwijl de tijd wegtikt, dwalen de gedachten af naar 2 jaar geleden toen vanaf 30 juni de aardappelprijs meer dan verdubbelde. Dat werd toen veroorzaakt door de slechte groei van de vroege frites aardappelen, zodat de industrie geen alternatief had. Dat is nu geheel anders ; in de vroege teeltgebieden staan de aardappelen er over het algemeen goed bij. Maar het areaal aardappelen in 2012 is overal in Europa gekrompen en blijkens de ontwikkelingen op de termijnmarkt, wordt met een bovengemiddelde aardappelprijs rekening gehouden. De grote kopers realiseren zich terdege dat elke groeidag extra, meer beschikbare aardappelen oplevert. Door een langere periode oude aardappelen te verwerken, mits de kwaliteit daarvan voldoet, geeft men zichzelf de mogelijkheid later te starten met oogst 2012. En op het huidige niveau, hoeft men het om de prijs niet te laten ! Daarom lijkt voor oude aardappelen van een goede kwaliteit, een bodem in de markt te liggen. Of daarom de prijs enkel en alleen maar kan stijgen, moet nog blijken.

 

Woensdag, 6 juni 2012

 

Terwijl er in Belgie tot een halve Euro lager genoteerd werd, houdt in Nederland de notering stand. Het logische gevolg is echter dat de kopers zich richten op Belgie, voor zover de kwaliteit van de aardappelen aldaar aan de gewenste specificaties voldoet. Opvallend is dat er voor aardappelen van bepaalde rassen met uitzonderlijke goede kwaliteit t.b.v. buitenlandse bestemmingen wel hogere prijzen betaald worden. Kennelijk zijn die aardappelen toch betrekkelijk schaars, zodat zich dat in een financieel voordeel vertaalt. Verder is er eigenlijk geen nieuws te melden. Vanuit de industrie is er weinig vraag en de negatieve berichten m.b.t. de voorraad aardappelen in Belgie overheerst het marktbeeld. Wellicht zijn er nog wat kansen op hogere prijzen maar een afloop zoals twee jaar geleden, toen de prijzen in juli stegen tot boven de Euro 20,=, lijkt onwaarschijnlijk. In tegenstelling tot toen, zullen er nu begin juli wel vroege frites aardappelen beschikbaar zijn. Het "dubbele" aanbod van zowel oude als nieuwe aardappelen zal ervoor zorgen dat de prijs van de oude aardappelen zeker niet boven de kontraktprijzen van de nieuwe uit zal komen.

 

Woensdag, 30 mei 2012

 

In de aardappelhandel is momenteel een "strijd" gaande tussen Nederland en Belgie. In Nederland lijken de seinen op groen te staan voor een verhoging van de prijs. Er is niet echt sprake van overaanbod en de slechte kwaliteit is behoorlijk geruimd. Dat blijkt ook uit de minimale verhoging van de Rotterdam notering voor de grondstof van de droogindustrie. In Belgie staan de prijzen echter onder druk. Zowel de "afnemers notering" ( Belgapom ) als de "telersnotering" ( P.C.A. / Fiwap ) verlaagden de prijs met een halve Euro. De grote hoeveelheid aardappelen die er nog in Belgie zitten, is daar debet aan. Helaas lijkt de stemming in Belgie de stemming in Nederland te gaan domineren zodat de prijzen hier ook wat onder druk komen te staan. Leek het er vorige week nog op dat de juni termijnmarkt ruim boven de Euro 5,= af zou gaan wikkelen, de realiteit van vandaag is dat de laatste cash settlement van oogst 2011 onder de Euro 5,= uit zal komen. De stemming op de nieuwe oogst blijft goed. Uit diverse landen komen signalen van behoorlijk lagere arealen en dat geeft steun aan de stemming. Dat zal bij telers meer dan welkom zijn na zo'n belabberd seizoen.

 

Woensdag, 23 mei 2012

 

Als gevolg van de hogere temperaturen voelen de bezitters van aardappelen zich wat minder zeker van hun zaak. We zien dit senario jaarlijks terugkomen ; wanneer de voorjaarswerkzaamheden afgerond zijn en de zon staat op de daken van de aardappelloodsen te branden, dan komt het aanbod makkelijk los. Het effect daarvan is de laatste jaren wat geringer dan voorheen omdat vrijwel alle langbewaarders kiemremming bij het inschuren toepassen, zodat de druk van partijen die in de kiem dreigen te schieten, duidelijk afneemt. En bij dagtemperaturen van richting de 30 graden en 's nachts ruim 15 graden, is bewaren tot juli erg lastig. De markt mag dan een stapje terug gedaan hebben, het is beslist niet zo dat de aardappelprijs fors onder druk staat. Daarom werd in de afgelopen week de verwachtingswaarde op de juni termijnmarkt versneld ingeleverd, zodat ( met nog ruim 1 week te gaan tot de laatste handelsdag ) het verschil tussen de Cash Settlement prijs en de termijnmarkt nu vrijwel weggewerkt is. Desalniettemin staan er nog veel kontrakten open en ziet het er naar uit dat veel deelnemers op de termijnmarkt, net zoals in april, de laatste Cash Settlement prijs afwachten.

 

Woensdag, 16 mei 2012

 

De stijging van de aardappelprijs in Belgie lijkt wat te stagneren. Insiders vragen zich zelfs af of de Belgapomprijs vrijdag as. het niveau van vorige week vast weet te houden. Ondanks dat er daar nog veel gepoot moet worden, heeft dat nu geen verdere invloed op de oude oogst. Het is het hele seizoen al duidelijk ; het gebrek aan exportvraag nekt de aardappelprijs. Daardoor worden de bezitters van aardappelen rechtstreeks in de armen van de industrie gedreven en heeft men geen alternatief. Het blijft hoe dan ook frustrerend dat in een seizoen, waarin het verwerkt product zo goed wegloopt, er zo weinig voor de producent overblijft. Het zijn de harde wetten van vraag en aanbod, hoewel niet vergeten mag worden dat het vorig seizoen de rollen lange tijd omgedraaaid waren. Hoe het seizoen afloopt blijft gissen, maar ik ben geneigd om te stellen op basis van de voorraden in Noord Nederland de tanende stemming niet gerechtvaardigd is. De stemming op de nieuwe oogst ondervindt wel steun van de nog te poten hoeveelheid aardappelen. Uit ervaring weten we dat medio mei geplante aardappelen nog een goede oogst kunnen geven. Maar het poedgoed wat nu nog de grond in moet, wordt fysiologisch wel erg oud. Zoals we vorig jaar ervaren hebben dat enkele maanden met te weinig neerslag dikwijls gevolgd worden door enkele maanden met teveel neerslag, zo zou dit jaar makkelijk het omgekeerde plaats kunnen vinden. En zoals we vaker gezien hebben, de Euro 15,= barriere wordt op de termijnmarkt niet makkelijk genomen. Terwijl daarna de stap van Euro 15,= naar Euro 20,= dan kennelijk weinig voorstelt.

 

Woensdag, 9 mei 2012

 

Eerlijk gezegd was het me zelf ook niet zo opgevallen, maar achteraf kunnen we nu ( week 19 ) voorzichtig stellen dat we in week 17 een wending van de markt gehad hebben. Het raakte de laatste jaren wat in 't slop, maar "vroeger" zagen we het wel vaker dat de markt zich in week 17 keerde, zie oude grafieken van de ontwikkeling van de aardappelprijs. Gezien het prijsniveau waar we vandaan komen, is het ook niet zo verwonderlijk dat er wat bij komt. De grootste prijsstijging zien we in Belgie en dat wordt veroorzaakt doordat er daar nog veel aardappelen gepoot moeten worden. Zo gaat de aloude wijsheid "het weer is koopman" ook nu weer op, zelfs voor de oude oogst. Op de termijnmarkt ( juni ) is de prijs de afgelopen week met behoorlijke omzetten bijna anderhalve Euro gestegen, waarmee de termijnmarkt aanzienlijk voor loopt op de effectieve markt. De kopers aldaar zien de aardappelprijs kennelijk de komende 3 weken nog fors oplopen. Of dat helemaal uitkomt zal moeten blijken, maar het vertrouwen is in de afgelopen week echt wel toegenomen.

 

Woensdag, 2 mei 2012

 

Verbetering is misschien weer wat te royaal uitgedrukt, maar de markt voor frites aardappelen voelt wat minder slecht aan. Het is lastig aan te geven waar we dat aan te danken hebben, want normaal gesproken wordt een beweging van de markt het eerst ingezet bij de laagste kwaliteit. Terwijl in het segment van de aardappelen t.b.v. de droogindustrie het aanbod eerder toe - dan afneemt. De exportvraag fungeert ook niet als aanjager van de markt. De vraag leek enkele weken geleden wat toe te nemen, maar het valt allemaal niet mee om daadwerkelijk volumes aardappelen de grens over te krijgen. De meest waarschijnlijke verklaring voor de gevoelsmatige "verbetering " is dat de kopers bij deze lage prijzen zekerheid ( van kwaliteit en logistiek ) belangrijker vinden dat de laatste kwartcent. Bovendien neemt de onzekerheid w.b. de nieuwe oogst wat toe. De vroege aardappelen mogen dan ruim een maand geleden gepoot zijn, maar als gevolg van de lage temperaturen is het hele vroege er wel af. Dat de industrie daarom wat ( meer ) belangstelling toont voor ( uitermate goedkope ) oude aardappelen is voor de hand liggend. Zoals verwacht, wikkelde de termijnmarkt april af op Euro 3,80. Met zeer weinig omzet, handhaaft juni zich boven de Euro 5,=. Met nog 4 weken te gaan tot de afwikkeling, toch een redelijke bewaarvergoeding op dit prijsniveau !

 

Woensdag, 25 april 2012

 

Er lijkt wel een soort gewenning te zijn opgetreden in de aardappelmarkt waarbij men immuun geworden is voor slecht nieuws. Je ziet ook dat de markt nauwelijks reageert op de voorraadcijfers in Nederland. Men gelooft 't allemaal wel en laat zich de kop niet meer gek maken. Het is voor de bezitters van aardappelen toch al een verloren seizoen en angst voor verdere schade heeft men niet meer. En laten we wel zijn, het leed is al geleden. Los van het feit dat de groei van de vroege aardappelen als gevolg van de kou niet optimaal is, zullen de kopers in juli de voorkeur geven aan extreem goedkope oude oogst aardappelen boven ( gecontracteerde ) nieuwe aardappelen die elke week goedkoper worden en door de groei in volume toenemen. Op de termijnmarkt veroorzaakt de afloop van het april kontrakt weinig spanningen. Hoewel alles er op wijst dat de finale cash settlement prijs op Euro 3,80 uitkomt, werden de afgelopen week vrijwel alle kontrakten op Euro 3,90 verhandeld. De openstaande posities namen met 1.000 kontrakten af, maar er staan er nog altijd dik 2.000 open. In de juni kontrakten zit wat meer leven. Was er eerst nog wat koopbelangstelling van marktpartijen die hun april posities wilden doorrollen, nu die van de markt af lijken te zijn, zakken de juni kontrakten weg tot amper Euro 5,=.

 

Woensdag, 18 april 2012

 

De april termijnmarkt lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Met nog 5 handelsdagen te gaan lijken de kopers en verkopers zich neergelegd te hebben bij Euro 3,90. Daarmee blijven we maar net boven het diepterecord van oogstjaar 2004 ( voorjaar 2005 ) toen de termijnmarkt op Euro 3,70 afwikkelde. Er worden behoorlijk wat kontrakten omgezet naar juni, in de hoop dat er in de komende weken enig herstel van de aardappelprijs optreedt. Al met al een buitengewoon teleurstellend seizoen voor de bezitters van aardappelen wat laag begon en gedurende het seizoen alleen maar verder weg zakte. In dat licht bezien is het verwonderlijk dat de vraag naar pootaardappelen de afgelopen weken zo groot was. Kennelijk hebben de telers de moed en het vertrouwen verder te kijken dan naar de situatie van vandaag. In de effectieve markt is er weinig nieuws te melden. De industrie laat niet blijken belangstelling voor aardappelen te hebben, zodat de prijs van de grote frites rassen verder onder druk staat. Ter invulling van handelsverplichtingen is er wel wat meer vraag te bespeuren naar specifieke rassen en kwaliteiten. Dit lichtpuntje wordt voorlopig overschaduwd door de negatieve invloed die de jongste voorraadcijfers teweeg brengen.

 

Woensdag, 11 april 2012

 

Ten opzichte van vorige week is er in de aardappelmarkt weinig veranderd. De bodem lijkt voorlopig wel te zijn bereikt maar nieuwe lichtpuntjes zien we ook niet echt verschijnen. Hoe wrang het op dit niveau ook mag klinken ; de hele sector heeft zich erbij neer gelegd dat de aardappelen dit seizoen niet meer opbrengen. Het wordt schijnbaar als een voldrongen feit geaccepteerd. De bezitters van aardappelen beschikken over onvoldoende middelen om een positieve draai aan de prijs te geven. Velen hebben in gedachten al afscheid van dit seizoen genomen en hopen op betere aardappelprijzen het komende jaar.

 

Woensdag, 4 april 2012

 

Aan het aardappelfront is weinig nieuws te melden. Onder invloed van de Belgische en Franse noteringen, proberen de kopers van frites aardappelen nog een halve Euro van de prijs te snoepen. En bij gebrek aan weerstand van de bezitters van aardappelen, lukt dat regelmatig. Hoewel het aanbod van grondstof voor de droogindustrie royaal blijft, houdt de prijs daarvan stand. In de sector groeit de verbazing over het volume aardappelen wat een afwijkende bestemming krijgt. En langzaam aan begint men zich ook af te vragen hoe lang dat zonder consequenties kan blijven. Er wordt wat geinformeerd naar aardappelen voor export, maar dit leidt tot nu toe nog niet tot transacties van betekenis. Op de termijnmarkt verandert er ook weinig. Bij een prijs van Euro 4,30 nemen de openstaande posities op april snel af. Ondanks dat deze prijs nog een halve Euro boven de cash settlementprijs ligt, kiezen de verkopers eieren voor hun geld en gaan niet voor het onderste uit de kan. Op de nieuwe oogst nemen de omzetten af en lijkt de barriere van Euro 15,= niet beslecht te kunnen worden. Op zich niet geheel verwonderlijk ; In een gemiddeld jaar brengen de aardappelen geen Euro 15,= op en ( voor zover we er vandaag iets zinnigs van kunnen zeggen ) zijn de groeiomstandigheden vooralsnog niet slechter dan gemiddeld.

 

Woensdag, 28 maart 2012

 

Voor wat betreft de frites aardappelenlijkt het erop dat er ( voorlopig ? ) een eind gekomen is aan de prijsdaling en er sprake is van enige stabilisatie. Wellicht dat er een gewenning optreedt t.a.v. de flauwe stemming. Bovendien geeft het huidige niveau ook weinig ruimte meer naar beneden toe zodat bezitters van aardappelen onderhand wat onverschillig raken onder de dreiging van verdere daling van de aardappelprijs. Helaas heeft de prijs van de grondstof voor de droogindustrie de afgelopen week nog wel een deuk opgelopen. Verder lijkt alles wel te zijn gezegd wat nadelig voor de aardappelprijs zou kunnen zijn. Dat de vroege aardappelen ( ruim ) op tijd gepoot zijn, zal geen teleurstelling meer veroorzaken ; het zit in de prijs van vandaag verdisconteerd. Zo ook de stagnerende export afzet. Ik ben haast geneigd om te zeggen dat elke verandering die vanaf nu optreedt, tot een verbetering van de prijs zal moeten leiden. Als die verandering al optreedt. Goed wordt het niet meer, maar slechter kan 't eigenlijk ook niet worden.

 

Woensdag, 21 maart 2012

 

Ook de afgelopen week domineerde het slechte nieuws de aardappelmarkt. Er is momenteel geen zicht op herstel van de balans tussen vraag en aanbod van aardappelen. Het gebrek aan vraag, naast de gebruikelijke grondstofbehoefte van de industrieen, maakt dat er voor de bezitters van aardappelen geen ( of onvoldoende ) alternatieve afzet mogelijkheden zijn. Het sluiten van de zetmeelfabrieken begint ook gevolgen voor onze markt te krijgen. De prijs van de grondstof voor de droogindustrie staat inmiddels onder druk. Als gevolg van de prijsdaling op de termijnmarkt, zit er vrijwel geen verwachtingswaarde meer in de termijnmarktkontrakten. In de afgelopen week zijn de openstaande posities op april met 326 stuks afgenomen. Het lijkt erop dat bijna de helft daarvan doorgerold is naar juni. Voor wat betreft de nieuwe oogst is er wel wat stemming ontstaan. We zien daar nu voor het eerst serieuze omzetten en een uitbreiding van de openstaande posities. Kennelijk weerhoudt het mooie voorjaarsweer de kopers er niet van om hogere prijzen te betalen. Naar hun ware beweegredenen kunnen we slechts gissen.

 

Woensdag, 14 maart 2012

 

De telers van ( vrije ) aardappelen worden momenteel zwaar op de proef gesteld. De toch al lage prijzen staan onder druk als gevolg van het uitblijven van ( export ) vraag. Helaas houdt de prijs van de grondstof voor de droogindustrie in dit geweld nauwelijks stand. Niet echt verrassend, omdat de vraag vanuit de zetmeel weggevallen is. Maar het gaf een bodem aan de prijs van de frites aardappelen en dat wordt nu node gemist. In combinatie met de verwachting dat de vroege ( frites ) aardappelen vroeg gepoot zullen worden, leidt dat tot de huidige misere. Hoewel we m.i. hier voorlopig niet makkelijk uit zullen komen, gebied de realtiteit om te zeggen dat alle negatieve factoren inmiddels in de prijs van vandaag verdisconteerd zijn. Alles wat bijgedragen heeft aan de slechte aardappelprijs, dan wel verder prijsbederf zal veroorzaken, is immers zo'n beetje wel bekend. Het huidige prijsniveau boezemt toch ook geen angst in voor een verdere daling. En de verwachting van het vroege planten kan toch ook niet nog vroeger worden. Het is daarom maar afwachten en hopen dat er misschien toch nog ergens een sterretje mag verschieten en er iets gebeurt wat we nu niet voorzien. Het kan ons enkel maar hogere aardappelprijzen brengen.

 

Woensdag, 7 maart 2012

 

De termijnmarkt heeft de afgelopen week een ongekende draai om de oren gehad. Op zich is een daling van Euro 1,20 niet zo spectaculair, maar op het huidige prijsniveau is dat bijna 20 % ! De verwachtingswaarde is daarmee gehalveerd en is de trend van de laatste jaren voortgezet. We zien dat ruim voor de laatste handelsdag de verwachtingwaarde verdampt. Op zich pleit dat voor de termijnmarkt, want daardoor is het vakmatige gebruik voor de teler gewaarborgd. Maar het heeft wel een negatieve uitstraling naar de effectieve markt. Voor zover de kopers zich al niet terughoudend opstelden, is dat nu helemaal het geval. Een klein lichtpuntje in deze duistere tijd is dat de prijs van de grondstof voor de droogindustrie ( tot nu toe ) redelijk stand houdt. Met een prijsverschil van slechts Euro 1,= a 1,50 is in geval van twijfel m.b.t. de kwaliteit van de aardappelen, de keus snel gemaakt. Verder is er op het gebied van de frites aardappelen weinig positiefs te melden. Dit i.t.t. de top kwaliteit tafel aardappelen. De prijs daarvan lijkt aarzelend iets te verbeteren. Helaas is die markt te klein om de aardappelprijs te laten kantelen.

 

Woensdag, 29 februari 2012

 

Het is dat de aardappelprijzen al op z'n belabberd laag niveau staan. Want anders moesten we een prijsdaling vrezen, althans zo voelt de markt aan. Het licht toegenomen aanbod leidt niet direct tot een situatie van overaanbod, maar de vraag naar aardappelen is eenvoudigweg te gering om dat op te vangen. Zoals het nu lijkt, zullen na volgende week de zetmeelfabrieken stoppen met de inname van aardappelen. Dan zal blijken of de markt van de frites aardappelen het wegvallen van deze "achterdeur" op kan vangen. Al met al moet het verschil t.o.v. vorig jaar gigantisch zijn ; vorig jaar een groot volume aardappelen vanuit de zetmeelgebieden richting de fritesfabrieken en dit jaar een groot volume frites aardappelen naar de zetmeelindustrieen. We zullen nooit precies te weten komen om hoeveel dat exact gaat, maar gevoelsmatig moet het bij elkaar veel meer zijn dan het totaal aan export naar Rusland vorig jaar. En dat volume ( > 271.000 ton ) was voldoende om de markt in vuur en vlam te zetten. Ook de afgelopen week deed de termijnmarkt een stapje terug. Het verschil met de cash settlementprijs bedraagt slechts Euro 1,50. Met nog 8 weken te gaan is dat maar een beperkte verwachtingswaarde. Opmerkelijk is dat de openstaande posities de afgelopen week met 38 kontrakten toenam. De behoefte aan dekking middels termijnmarkt kontrakten blijft dus, ondanks de lage prijzen, toenemen.

 

Woensdag, 22 februari 2012

 

Er is in de aardappelmarkt wat beroering ontstaan omdat in Goes de bovenkant van de frites notering tot Euro 6,= is gestegen. De noteringscommissie baseert dat op transacties in Agria van de laatste dagen. Overigens zijn die transacties allemaal kleiner dan 200 ton. Deze prijsstijging wekt in de markt wat verbazing, omdat er al geruime tijd handel op dat niveau plaats vindt in Agria's die aan alle daarvoor verlangde specificaties voldoen. Tot nu toe hebben die transacties geen invloed gehad bij de tot stand koming van de beursnotering omdat het in zijn totaliteit maar een bescheiden volume betrof en de betreffende aardappelen niet de frites industrie als bestemming hadden. De prijsstijging in Goes staat eigenlijk haaks op de wat flauwe stemming in de markt. Als gevolg van het extreem lage niveau, zakken de prijzen van de frites aardappelen niet echt, maar van een prijsstijging is in dat segment weinig te bespeuren. De markt van de top kwaliteit tafel aardappelen lijkt wel iets te verbeteren, waarbij aangetekend dient te worden dat het enkel van toepassing is voor verpakkingsgeschikte sortering. De markt van de bovenmaatse ( tafel ) aardappelen ligt volledig op z'n gat, omdat er geen export vraag is. Dat de termijnmarkt de afgelopen week een paar dubbeltjes teruggezakt is, heeft te maken met de afnemende verwachtingswaarde. De kans dat de termijnmarkt naar de cash settlement prijs toegroeit lijkt momenteel waarschijnlijker dan omgekeerd.

 

Woensdag, 15 februari 2012

 

Zo'n 2 weken geleden, veroorzaakte de invallende vorst amper een stijging van de aardappelprijs. En nu de vorstperiode ten einde is, leidt dat tot nu toe niet echt tot een daling van de prijs. Ondanks de soms extreme omstandigheden, zijn de logistieke belemmeringen over het algemeen goed geparreerd. Verwerkende industrieen hebben niets tot weinig van hun capaciteit onbenut gelaten. Daar is dan ook geen achterstand opgelopen, hooguit er is wat geschoven in laadadressen. Voor de export zouden de gevolgen van de hevige kou groter geweest zijn. Maar ja, dan moet er wel export zijn. Het voordeel bij dit nadeel is dan dat het niet tot een ( extra ) achterstand in de afname geresulteerd heeft. Het gebrek aan exportvraag zat al in de prijs verdisconteerd en veroorzaakt dus niet nogmaals druk op de markt. De verwachting, dat er wat exportvraag vanuit Oost Europa komt, lijkt gerechtvaardigd. Voorwaarde is dat daar de vorst ook voorbij moet zijn. Tot een prijsstijging zal het niet direct leiden maar wellicht geeft het ruimte later in het seizoen. De termijnmarkt heeft de afgelopen week een paar dubbeltjes ingeleverd, maar de omzetten namen toe. De kooplust op een lager niveau blijft gehandhaafd.

 

Woensdag, 8 februari 2012

 

Toen ik vorige week opperde dat het wel mee zou vallen met de hoeveelheid aardappelen die in de opslag zou kunnen bevriezen, had ik geen weet van de bijzonder lage temperaturen waar we de laatste dagen mee geconfronteerd zijn. En niet alleen wij ; de berichten uit Oost Europa ( waar het op sommige plaatsen meer dan 30 graden vroor ) liegen er ook niet om. Het kan haast niet anders of deze kou moet gevolgen hebben. Is het niet dat er aardappelen bevroren zijn, dan is het wel dat er schade aan de bakkleur toegebracht is. Wat de consequenties voor de aardappelprijs kunnen zijn, is onduidelijk. Mogelijk dat er wat export vraag uit voort komt. Bevroren aardappelen komen niet op de markt en dat heeft dus minder aanbod tot gevolg hetgeen goed is voor de prijs. Aardappelen welke niet frites geschikt zijn zorgen voor teleurstellingen en dat geeft in eerste instantie druk op de markt. Tenzij de export vraag zodanig wordt dat die aardappelen daarin opgenomen kunnen worden. Maar dan zal er veel moeten veranderen t.o.v. de huidige situatie. De termijnmarkt straalt dat vertrouwen in ieder geval nu niet uit ; zowel het niveau als de openstaande posities zijn vrijwel ongewijzigd t.o.v. vorige week.

 

Woensdag, 1 februari 2012

 

De koude inval heeft heeft alleen op de termijnmarkt een opleving van de prijs veroorzaakt. Maar de stijging, direct na het weekeinde, van een halve Euro aldaar vond op de diverse beursen geen navolging. Kennelijk is er meer voor nodig om de aardappelprijs in beweging te krijgen. En misschien ook wel terecht, want de kou stimuleert hooguit de vraag naar verse aardappelen een beetje. Verder veroorzaakt het alleen belemmeringen in de afzet. Bovendien is de aardappelteelt en -bewaring in Noord - West Europa zo professioneel dat de hoeveelheid aardappelen die in de opslag bevriest, wel meevalt. Ook voor de export helpt de kou niet echt, of het moet zijn dat de bijkomende kosten, door zaken als vorstverpakking, hoger uitvallen. Inmiddels is de winst op de termijnmarkt vrijwel geheel teniet gedaan, en lijkt de effectieve markt stuurloos voort te krabbelen. Het is dankzij de vraag vanuit de droog- en zetmeelindustrie dat het huidige niveau stand lijkt te houden. Maar om een serieuze prijsstijging te bewerkstelligen is eenvoudig weg meer vraag nodig.

 

Woensdag, 25 januari 2012

 

Hoewel de stemming niet best is, zijn de prijzen eigenlijk niet lager dan vorige week. Of 't moet zijn dat het enthousiasme m.b.t. de aardappelen t.b.v. de droog - en zetmeelindustrie iets getemperd is. In het segment van de tafelaardappelen lijkt iets meer reuring te ontstaan. Wellicht als gevolg van de te verwachten kou in Noord - West Europa, maar het kan ook veroorzaakt worden doordat het stunten met de prijzen in de supermarkt ( wat te doen gebruikelijk is in de maand januari ) voorlopig voorbij is. Ik heb zelf nu niet direct het idee dat de markt overvoerd wordt met aardappelen, maar dat het gebrek aan vraag de markt in mineur houdt. En de perspectieven daarop zijn voorlopig niet te verwachten, immers komt er vanuit het buitenland vraag dan zal de concurrentie vanuit met name Frankrijk erg groot zijn. De termijnmarkt is de laatste week vrijwel onveranderd. Opmerkelijk is dat de openstaande posities de laatste week met bijna 3 % uitgebreid is. De nieuwe verkopers zien de effectieve markt de komende 3 maanden kennelijk geen Euro 2,= stijgen. En de nieuwe kopers ? Euro 7,20 blijft goedkoop voor aardappelen en het is een prijs waar eerder Euro 3,= bij kan dan eraf !

 

Woensdag, 18 januari 2012

 

De markt voelt niet goed aan. Illustratief daarvoor is natuurlijk de termijnmarkt, die nu ruim een halve Euro lager staat dan vorige week. Met name aan de bovenkant van de markt wordt de bodem getest en staan de prijzen onder druk. Het is dat de prijs voor de grondstof van de droogindustrie goed blijft ( tot zelfs een halve Euro hoger dan vorige week in Rotterdam aan de bovenkant ! ) want anders zou de prijs van frites aardappelen onherroepelijk weg zakken. De vraag is natuurlijk hoeveel aardappelen er door de droog ( en zetmeel - ) industrie opgenomen kunnen worden alsvorens die prijzen dalen, maar tot dat moment is het een meer dan noodzakelijke steun voor de prijsvorming van de frites - aardappelen. Zelden hebben we meegemaakt dat het prijsverschil bij aardappelen tussen de diverse kwaliteiten zo gering was. De ondersteuning vanuit de onderkant van de markt is een zegen, maar de algemene prijsvorming is een kwelling, waar we eerdaags nog niet van verlost zullen zijn.

 

Woensdag, 11 januari 2012

 

De aardappelmarkt lijkt op slot te zitten. De prijsstijging van medio vorige maand heeft telers wat vertrouwen gegeven, maar de kopers lijken het niet nodig te vinden om meer voor de aardappelen te betalen. Ten opzichte van de hoogst betaalde prijzen, zo rond de kerstdagen, ligt het niveau nu een halve Euro lager. Dat de prijzen aan de onderkant van de markt, bestemming droog - en zetmeel industrie, met Euro 0,50 zijn gestegen, draagt er in belangrijke mate aan bij dat de prijzen van de frites aardappelen niet zomaar weg zullen zakken. Maar zolang er voor dergelijke aardappelen geen alternatieve afzetmogelijkheden zijn, lijkt de weg omhoog vooreerst ook niet aan de orde te zijn. Zo langzamerhand bedruipt mij het gevoel dat we lang met huidige prijsniveau opgescheept zullen zitten. Op de termijnmarkt komt het gebrek aan richtingsgevoel het best tot uitdrukking. De slotkoers van vandaag wijkt slecht minimaal af van die van vorige week. Omzetten gem. 24 kontrakten per dag, openstaande posities + 8 stuks. We vallen er nog net niet bij in slaap.

 

Woensdag, 4 januari 2012

 

Allereerst wil ik u een gezond en gelukkig 2012 toewensen ! Dat het jaar u mag brengen wat u ervan hoopt. Als u uw hoop gevestigd heeft op goede aardappelprijzen, denk ik dat u daarvoor nog wel wat geduld op zal moeten brengen. Na de prijsstijging van de eerste helft december, voelt de markt nu niet overtuigend aan. De onderkant wordt goed ondersteund door de vraag vanuit de vlokken industrie en leveranciers van zetmeelaardappelen, maar daarvoor lijkt een prijs van Euro 4,= te hoog gegrepen. Voor de bovenkant van de markt lijken de kopers zich wat terughoudender op te stellen dan een paar weken geleden. De termijnmarkt staat inmiddels een halve Euro lager dan voor de kerstdagen. Met beperkte omzetten wist de termijnmarkt zich in eerste instantie te handhaven boven de Euro,= 8,= maar nu die onder dat niveau gezakt is, nemen de omzetten toe. Opvallend is dat op de momenten dat de termijnmarkt terug lijkt te zakken, zich nieuwe kopers aandienen zonder dat die biedingen neerleggen. De openstaande positie zijn nagenoeg ongewijzigd.

 

Woensdag, 21 december 2011

 

Er lijkt een hapering op te treden in de stijging van de aardappelprijs van de laatste weken. Het aantal transacties blijft beperkt en aan de bovenkant van de markt wordt niet veel meer betaald dan zo'n 2 á 3 weken geleden. Eigenlijk is de prijsstijging beperkt gebleven tot de frites aardappelen, maar de prijs daarvan was dan ook het verst weggezakt. Tafel - en export aardappelen zijn hoegenaamd niet in prijs gestegen. In de huidige situatie is het verschil tussen de prijs die exporteurs te besteden hebben en de 2de soort aardappelen nog maar minimaal. Normaal gesproken leidt dat tot hogere prijzen voor export geschikte aardappelen, maar het grote aanbod hiervan uit m.n. Frankrijk zal dat mogelijk beletten. Op de termijnmarkt blijft het aantal biedingen zeer beperkt. Dat maakt de markt kwetsbaar, maar desalniettemin werd er maandag jl. op Euro 8,30 gehandeld, toch weer een fractie hoger dan vorige week. De openstaande posities namen in de afgelopen week met 140 stuks af. Vandaag hoorde ik op de radio een wijsheid welke ik u niet wil onthouden ; "Als het water je aan de lippen staat, is er 1 ding wat je zeker niet moet doen, en dat is door de knieën gaan ". Rest me u goede kerstdagen toe te wensen. Geniet ervan ! Op 4 januari 2012 hoop ik u weer van marktinformatie te voorzien.

 

Woensdag, 14 december 2011

 

De pieken worden telkens een beetje hoger en de dalen telkens wat minder diep. Wild is het niet, maar de trend die 2 weken geleden ingezet werd, zet door. Het is duidelijk dat iedereen in de keten over wat meer aardappelen wil kunnen beschikken. Er hoeft immers maar iets te gebeuren of er zal meer voor de aardappelen betaald moeten worden. Zeker gezien het lage niveau waar we vandaan komen. Vooralsnog zullen er voor de afzet van aardappelen wat meer kansen liggen in Duitsland en zal het aanbod wat groter zijn rondom de Belgisch / Franse grens. Hetgeen dan ook in de prijs tot uitdrukking komt. Wellicht zal dat t.z.t. ook in Nederland tot ( kleine ) prijsverschillen leiden. Brachten vorig jaar, vanwege de export vraag de aardappelen in het Zuid Westen wat meer op omdat die wat dichter bij de haven lagen, straks hebben de aardappelen in het Noorden misschien een pre. Op de termijnmarkt werd gisteren, toch nog onverwacht, voor het eerst weer zaken gedaan op Euro 8,=. Sinds 14 september hebben we die prijs niet meer gezien, met als tussentijds dieptepunt Euro 6,30 op 17 en 18 november. Al met al zijn het maar zeer beperkte verschillen, maar het is wel illustratief voor de stemming. Tenslotte attendeer ik u er met trots op dat wij van kredietinformatiebureau Graydon een award hebben gekregen welke zij toekennen aan financieel gezonde ondernemingen. Meer daarover vindt u op de pagina " Eriva's nieuws " onder het kopje Marktinformatie.

 

Woensdag, 7 december 2011

 

De licht euforische stemming van vorige week kwam vrijdagochtend abrupt ten einde na het bekend worden van de Belgapom prijs. De kopers op de termijnmarkt realiseerden zich dat er toch wel een erg groot verschil zit tussen de Euro 2,= van Belgapom en de Euro 8,= waar de termijnmarkt toen tegenaan hikte. Zonder steun uit de effectieve markt zal de barriere van Euro 8,= op de termijnmarkt niet beslecht kunnen worden. Bij de frites industrie is er weinig bereidheid om meer voor de aardappelen te gaan betalen. Er vindt tegen hogere prijzen wat handel plaats voor levering voorjaar en voor andere bestemmingen, maar e.e.a. geeft ( nog ) geen aanleiding tot hogere noteringen. Om de zaak echt vlot te kunnen trekken is er gewoon wat meer export vraag nodig.

 

Woensdag, 30 november 2011

 

De stemming op de aardappelmarkt is aan het kantelen. Op zich niet zo vreeemd ; extremiteiten in de markt dienen constant bewezen te worden om het daarbij passend prijsniveau te rechtvaardigen. Zo hebben we dat vorig seizoen ervaren bij een extreem hoog prijsniveau. Toen de export naar Rusland even stokte, stond de aardappelprijs zomaar 20 % lager, wat toch nog een beste aardappelprijs was . En ook nu geldt dat. Onstaat er enige twijfel of er later in het seizoen werkelijk een overschot aan aardappelen is, geeft dat ruimte voor herstel van de prijs. En laten we realistisch blijven ; een evt. prijsstijging van 20 % resulteert nog altijd in een slechte aardappelprijs. Zoals vaak, ervaren we een veranderende stemming als eerste op de termijnmarkt. Spectaculair is het niet, in 2 weken tijd een Euro erbij, maar na maanden van prijsdaling is het een verbetering. M.b.t. de openstaande posities is er in die 2 weken maar weinig gebeurd ; - 3 kontrakten. In de effectieve markt zijn voor de afnemers de juiste kwaliteit en goede logistieke omstandigheden belangrijker dan de laatste ( halve ) Euro. Het getob met afwijkende kwaliteit wordt men inmiddels toch wel een beetje moe.

 

Woensdag, 23 november 2011

 

Hoewel enerzijds de berusting t.a.v. de huidige aardappelprijzen erg groot is, zijn er toch steeds meer marktpartijen die zich kritisch afvragen of het huidige belabberde prijsniveau echt gerechtvaardigd is. Alle negatieve factoren, zoals div. oogstramingen, overvloedige oogsten in het buitenland ed., zitten thans in de prijs verdisconteerd. Op de termijnmarkt zien we het patroon ontstaan dat wanneer de omzet afneemt, de prijs omhoog kruipt. Om vervolgens bij hoge omzetten weer wat te dalen. Dat sterkt de gedachte dat de prijs van vandaag meer een gevolg is van het gebrek aan vertrouwen dan van een ( te ) groot aanbod van aardappelen. Feit blijft natuurlijk dat we afhankelijk zijn van extra ( export ) vraag om het vertrouwen net dat zetje in de goede richting te geven.

 

Woensdag, 16 november 2011

 

Tot nu toe was het dit seizoen zo, dat wat men gisteren gekocht had, vandaag al te duur was. Dat maakte de kopers terughoudend en extreem voorzichtig. Inmiddels zijn we op een prijsniveau aanbeland waarbij verdere prijsdalingen niet meer gevreesd ( hoeven te ) worden. Een deel van de kopers wil daarom weer over een normale werkvoorraad kunnen beschikken om hun klanten adequaat te kunnen bedienen. Daarom zijn er de laatste week wat meer zaken gedaan en bestaat de indruk dat het allemaal iets vlotter loopt. Helaas heeft dat ( nog ) geen verbetering van de prijs tot gevolg en over het algemeen wordt daar voor de feestdagen ook niet op gerekend. Met weinig omzet liep de termijnmarkt eind vorige week een beetje op, maar leverde die winst deze week weer in. Euro 6,50 is een koopje voor aardappelen op april, maar om het te rechtvaardigen is een verdubbeling van de cash settlementprijs vereist.

 

Woensdag, 9 november 2011

 

Ook deze week doemen er nog geen lichtpuntjes op ; de stemming in aardappelland blijft onverminderd slecht. Hoewel de bovenkant van de notering in Goes een witte raaf is, wat aangeeft dat in een zeer dunne markt een enkele transactie het verschil kan maken. De cash settlement notering, die met Euro 3,40 nog lager was dan verwacht, en de Euro 0,50 prijsdaling van de Belgapom notering, gaf aanleiding voor een lagere termijnmarkt. Met veel omzet werd ook daar de afgelopen week een halve Euro ingeleverd. Opvallend is dat de openstaande posities met zo'n 200 stuks toenamen. Kennelijk is niet iedereen bereid om begin november de handoek al in de ring te werpen. We zouden daarbij al behoorlijk geholpen zijn met wat export vraag zodat er voor de bovenmaatse aardappelen een bestemming komt.

 

Woensdag, 2 november 2011

 

Er verandert hoegenaamd niets in de treurige situatie op de aardappelmarkt. Met zeer weinig transacties neigt de prijs naar een ( nog ) lager niveau. Geconcludeerd mag worden dat er momenteel geen kopers aan de markt zijn. De aardappelen die afgeleverd worden, lopen dus weg hetzij op bestaande kontrakten cq. leveringsafspraken, dan wel vinden een afwijkende bestemming zoals vlokken of veevoer. Opvallend is dat de termijnmarkt, in tegenstelling tot de effectieve markt, de afgelopen week, met weinig omzetten, wat opliep. Euro 7,= is natuurlijk een magere prijs, maar nog altijd bijna het dubbele van de noteringen op de regionale beurzen. Kennelijk zijn er nog wat optimisten in onze sector actief. Gelukkig maar.

 

Woensdag, 26 oktober 2011

 

Met de eerste notering gisteren in Goes, is een aanvang gemaakt met het seizoen van de bewaaraardappelen. Sinds 2004 hebben we niet zo'n slechte start gemaakt en er heerst maar weinig vertrouwen dat de stemming op korte termijn verbetert. Hoewel het mij ontgaat waarom de aardappelen nu goedkoper zouden moeten zijn dan bijv. in de oogstjaren 2007, 2008 en 2009, lijkt de hele sector te berusten in de huidige malaise. Zo wordt er eigenlijk geheel geen acht op geslagen dat het huidige seizoen tenminste 1 maand langer zal duren dan het afgelopen oogstjaar, toen de fabrieken rond 1 augustus pas overschakelden op nieuwe aardappelen. Terwijl er dit jaar al rond 1 juli volop nieuwe aardappelen verwerkt werden. Daarnaast is het toch ook niet onwaarschijnlijk dat we met onze grove en goedkope aardappelen, die over het algemeen van een uitstekende kwaliteit zijn, al dan niet in verwerkte vorm, markten kunnen bedienen die andere jaren onbereikbaar waren. Wellicht dat we vorig seizoen wel eens wat te optimistisch waren, maar mogelijk benaderen we de zaak nu iets te pessimistisch. Hoewel we de laatste jaren ook gezien hebben dat met de eerste notering een trend gezet wordt waar we, bijzonderheden daar gelaten, het een lange tijd mee zullen moeten doen.

 

Donderdag 30 juni 2011


De ERIVA poolprijs oogst 2010 bedraagt € 24,52 per 100 kg. 40 mm. opw., excl. b.t.w. bij tenminste 60 % 50 mm. opw.. Bij minder dan 60 % 50 mm. opw. -/- 0,10 per % per 100 kg.. Gebaseerd op levering in week 13, de laatste volle week van maart, -/+ 0,12 bewaarvergoeding per 100 kg. per week. Uitbetalingsverschillen per ras per 100 kg. t.o.v. poolprijs ; Agria + € 0,15, Asterix - € 0,15, Bintje - € 0,15, Fontane - € 0,15, Innovator + € 0,15, Maritiema + € 0,30, Melody + € 0,30 en Ramos - € 0,15.
Op deze uitbetalingsprijs wordt uitsluitend de vergoeding poolcie. ( 0,03 ) in mindering gebracht. Hiermee komt de gemiddelde poolprijs van oogst 2001 tot en met oogst 2010 op € 13,03 per 100 kg. excl. b.t.w. op week 13.

 

Woensdag 29 juni 2011


De race is gelopen, seizoen 2010 - 2011 is gedaan. Een bijzonder jaar waarin de aardappelen als gevolg van de ( export ) vraag duur werden. Een veel gezondere situatie als in 1998 en 2006, toen het gebrek aan aanbod juist de reden was van de prijsstijging. Ondanks dat het een relatief kort seizoen was ( de eerste vroege frites aardappelen werden pas in augustus 2010 verwerkt en nu worden de eerste vroege aardappelen van oogst 2011 al weer verwerkt ) hebben we vanaf december tot aan 2 weken geleden toe, prijzen van ( ruim ) boven de Euro 20,= gehad. We zien wel dat het als gevolg van de toenemende concurrentie, voor de frites industrie kennelijk onmogelijk is om prijzen boven de Euro 25,= door te berekenen in het eindprodukt. Wellicht een les voor de toekomst. Verder hebben we ( met name in de afloop van het seizoen ) gezien dat de kopers beter zicht hebben op de markt en zich minder mee laten slepen door emoties als de bezitters van aardappelen. Maar dat wisten we eigenlijk al. Ik wil de lezers van mijn wekelijkse marktinfo bedanken voor hun belangstelling en hoop u in het nieuwe seizoen, op onze vernieuwde website, weer wekelijks bij te praten over de ontwikkelingen in de aardappelmarkt. En dat de ERIVA pool de beste optie is, wordt morgen weer eens bewezen, als wij onze poolprijs oogst 2010 bekend maken. Vanaf vrijdagochtend as. treft u op deze pagina alle info daarover.

 

Woensdag 22 juni 2011


Seizoen 2010 - 2011 lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Verwerkende industrieen lijken voldoende grondstof in koop te hebben om na volgende week probleemloos over te kunnen schakelen naar de nieuwe oogst. Nachtvorst in mei, maandenlang neerslag tekort, het lijkt allemaal geen invloed gehad te hebben op de opbrengst van de vroege aardappelen. Althans zo doen de marktontwikkelingen van dit moment ons geloven. Bij gebrek aan kopers is de prijs nu lastig te bepalen. Het is daarom niet verwonderlijk dat diverse beurzen gestopt zijn met noteren. Vanuit Belgie ligt er behoorlijk aanbod van nieuwe aardappelen, op welke percelen telers nog een 2de gewas willen verbouwen. Of de aansluiting tussen de oude en nieuwe oogst daadwerkelijk probleemloos zal zijn, moet nog blijken wanneer dat aanbod uit de markt genomen is.

 

Woensadg 15 juni 2011


De stemming op de aardappelmarkt is duidelijk gekeerd. Hoopten de bezitters van aardappelen 2 a 3 weken terug nog op prijzen van zo'n Euro 30,= of meer, vandaag maakt men zich zorgen of Euro 20,= nog haalbaar is. En laten we wel wezen, ruim een maand geleden begonnen de prijzen net weer wat te stijgen en werd Euro 20,= geen slechte prijs gevonden. Hoewel de kopers een afwachtende houding in nemen, lijkt een afloop als van oogst 2006 niet aan de orde. Daarvoor is het beschikbare volume nu echt te beperkt. Hoe het seizoen ook af mag lopen, het is een kansrijk jaar geweest waarbij we er wederom op gewezen zijn dat aardappelen ( die daadwerkelijk beschikbaar zijn ) Euro 30,= kunnen worden maar kennelijk geen Euro 30,= kunnen blijven.

 

Woensdag 8 juni 2011


De trend van vorige week vindt deze week navolging ; de onzekerheid m.b.t. de beschikbaarheid van aardappelen lijkt, dankzij de regen van de laatste dagen, voorlopig verdwenen. En het dwingt de bezitters van aardappelen tot nadenken ; kiezen we voor de verwachtig van een hele goede prijs of voor de zekerheid van een goede aardappelprijs. Natuurlijk is de voorraad aardappelen zeer beperkt, maar over 4 weken zullen de eerste vroege frites aardappelen op de markt komen. De bijzondere weersomstandigheden zullen wel tot gevolg hebben dat de opbrengst daarvan maar heel gewoontjes zal zijn. Wat natuurlijk goed zal zijn voor de perspectieven van oogst 2011.

 

Woensdag 1 juni 2011


Het heetst van de soep lijkt er weer zo'n beetje van af te zijn. Werd vorige week nog ongeveer elke offerte geaccepteerd, vanaf maandag kwam de klad erin en ging de markt op slot. Voor de bezitters van aardappelen was met Euro 30,= de trend gezet, maar op een enkeling na ( die wellicht nog wat verkoop - verplichtingen in te vullen had of z'n termijnmarktpositie wenste te verdedigen ) haakten de kopers af. Een veel gehoorde opmerking is dat de verwerkende industrieen met aardappelen van Euro 30,= niet uit de voeten kunnen. Nu er wat meer neerslag in het verschiet lijkt te liggen, slaat bij een deel van de bezitters van aardappelen de twijfel toe bij. Anderzijds is het volume vrije aardappelen zeer beperkt. Zijn er voor enkele dagen extra oude oogst aardappelen nodig, komt men vanzelf terecht bij degene die wel geloven in een aardappelprijs van Euro 30,= of meer. De termijnmarkt zal dan niet langer als referentie kunnen fungeren ; morgen hebben we de laatste handelsdag van oogst 2011.

 

Woendag 25 mei 2011


De stemming zit er goed in. De sterke vraag naar met Agria's geeft een impuls aan de prijs van alle frites aardappelen. Als gevolg van bewaarproblemen zijn er veel Agria's vervroegd geruimd waardoor en nu minder beschikbaar zijn. In Belgie heeft de aardappelprijs de grootste sprong voorwaarts gemaakt, waarbij niet vergeten dient te worden dat de prijs daar ook het verst weggezakt was. De eerste vroege frites aardappelen mogen dan wellicht vanaf begin juli beschikbaar zijn, maar ten gevolge van de droogte zal de opbrengst daarvan zeker minder dan verwacht zijn. Dat maakt de oude aardappelen aantrekkelijker maar vanzelfsprekend is dat niet ongelimiteerd. Indien er neerslag van betekenis verwacht wordt zullen de kopers zich terughoudender op stellen en af wachten of de vroege aardappelen er nog iets aan hebben. De termijnmarkt oogst 2010 gaat zijn laatste week in. Met weinig transacties is de prijs fors hoger dan vorige week, maar de openstaande posities nemen niet sterk af. Kennelijk wil men het op de definitieve cash settlement prijs aan laten komen.

 

Woendag 18 mei 2011


De ( geringe ) neerslag in met name het Noordelijk deel van het land brengt de stemming niet in gevaar. De ondertoon van de markt voelt goed aan en zoals de laatste jaren kennelijk te doen gebruikelijk in een dergelijke situatie, doen dan de meest fantastische aardappelprijzen de ronde. Wie of wat daar koper van is blijft telkens onduidelijk, maar de bezitters van aardappelen worden aangespoord om vooral geen aardappelen te verkopen. De professionele teler weet echter beter ; een stijgende markt is een kans waarin het prettig zaken doen is en biedt vervolgens de mogelijkheid om in een dalende markt rustig af te wachten. Oogstjaar 2010 is daar een goed voorbeeld van waarin de bezitter van aardappelen, die zich niet heeft laten leiden door hebzucht maar door de continuiteit en rendabiliteit van zijn bedrijf, ongetwijfeld een goed jaar achter de rug heeft. De afloop van het huidige seizoen blijft spannend, waarbij een prijsstijging nu meer voor de hand ligt dan een prijsdaling. Maar de aardappelmarkt bevindt zich op een hoog niveau waarbij de markt constant gevoed dient te worden met argumenten om dat niveau te rechtvaardigen. Met nog ruim 2 weken te gaan tot de laatste handelsdag op juni, staan er nog een dikke 1.350 kontrakten open op de termijnmarkt. Veel minder dan de ruim 2.500 kontrakten die op april open stonden 2 weken voor de laatste handelsdag. Toch lijkt de strijd om de definitieve cash settlement prijs nu grimmiger te worden dan op april. Wellicht heeft het lage prijsniveau waarop april afgewikkeld werd, de kopers strijdlustiger gemaakt.

 

Woensadg 11 mei 2011


Hoewel het in de markt van vandaag niet direct in de prijs tot uitdrukking komt, rekenen de bezitters van oude oogst aardappelen op een prijsverhoging. Deze verwachting ontleedt men aan de bijzondere weersomstandigheden ( vorst en droogte ) waardoor verondersteld wordt dat er een vertraging optreedt in de groei van de nieuwe aardappelen en er dus een probleem zal ontstaan met de aansluiting van de oude en nieuwe oogst. Een volstrekt legitieme gedachte. Maar het is inmiddels ( al ) 8 weken geleden dat er een een aanzienlijk deel van de vroege ( frites ) aardappelen gepoot zijn. Tot begin juli ( week 27 ) hebben we nog 8 weken en zijn we nu dus zo'n beetje halverwege de groeiperiode van de eerste vroege ( frites ) aardappelen. De groei is in de eerste helft door de bijzondere weersomstandigheden achtergebleven, maar dat zegt niets over het tweede deel van de groeiperiode. Daarom is een prijsstijging van de oude oogst aardappelen geen vanzelfsprekendheid, maar een kans. En kansen zijn er om benut te worden.

 

Woensdag 4 mei 2011


Omdat de negatieve factoren in de aardappelprijs van dit moment verdisconteerd zitten, reageert de markt direct op zaken die een prijs verhoging tot gevolg ( kunnen ) hebben. Dat de export op een laag pitje staat en de vroege frites aardappelen vanaf begin juli beschikbaar zijn, is geen nieuws meer. Maar dreiging van vorstschade wel. Hetgeen dan ook meteen een prijsverhoging van Euro 2,= op de termijnmarkt tot gevolg heeft. Er mag dan misschien niet veel vraag zijn, maar veel aanbod is er zeker niet. Daardoor is de balans tussen vraag en aanbod snel verstoort en het vertrouwen onder de bezitters van aardappelen neemt toe. De angst voor een herhaling van de afloop van oogst 2006 is verdwenen. Dat er in het verleden na een periode van warmte druk op de markt kwam, lijkt momenteel geen rol te spelen.

 

Woensdag 27 april 2011

 

Dat de aardappelprijs lager is dan vorige week, wordt door ( vrijwel ) de gehele sector min of meer schoorvoetend toegegeven. Maar over de hoogte van de prijsdaling lopen de meningen sterk uiteen.
Het vuurtje wordt natuurlijk ook nog wat opgestookt door de afwikkeling van de april termijnmarkt waar nog altijd 35.000 ton open staat.
Wellicht dat er vanaf volgende week wat minder druk staat op de diverse noteringen welke een onderdeel vormen van de cash settlement notering. De markt van de komende weken zal bepaald worden door het al dan niet uitkomen van de verwachting dat er vanaf begin juli voldoende vroege aardappelen voor de verwerking beschikbaar zullen zijn.
En die beschikbaarheid wordt niet beinvloed door droogte in april.
Ook een fors lagere voorraad draagt op zichzelf niet bij aan een prijsstijging, want de markt wordt niet uitsluitend door het aanbod bepaald.

Momenteel lijken de effecten van het beperkte aanbod geneutraliseerd te worden door een korte verwerkingsperiode. Maar zoals altijd geldt ook nu ; het weer is de koopman.

 

Woensdag 20 april 2011

 

De beleving van de toestand in de aardappelmarkt loopt nogal sterk uiteen. De verschillen van inzicht en prijsbepaling (verwachting ?) worden vanzelfsprekend ingegeven door kwaliteit en specifieke bruikbaarheid van de aardappelen, maar e.e.a. kan beslist niet los gezien worden van de individuele belangen die een rol spelen.
Aan de vooravond van de afwikkelingsweek van de april kontrakten op de aardappeltermijnmarkt, staan en nog bijna 2.000 kontrakten open.
Iets lagere / hogere noteringen welke ten grondslag liggen aan de definitieve cash settlement prijs, hebben direct een grote financiele impact. De problemen rondom de Rusland export zijn verre van opgelost. De wijze waarop export plaats kan vinden is vastgesteld, maar de praktische uitvoerbaarheid vraagt nog veel aandacht.
De prijzen van exportaardappelen zijn als gevolg van de afgenomen vraag fors onderuit gegaan.
De jongste voorraadcijfers, welke aanzienlijk lager liggen dan vorig jaar, hebben niet voor echte verrassingen gezorgd ; deze komen overeen met het gevoel wat in de hele sector leeft.
Wellicht blijft wat onderbelicht dat de periode waarin de resterende aardappelen afgezet gaan worden, waarschijnlijk enkele weken korter zal zijn dan vorig seizoen, toen er de hele maand juli nog oude aardappelen verwerkt werden bij gebrek aan nieuwe oogst.

 

Woensdag 13 april 2011

 

Na 6 weken onafgebroken prijsdaling is de termijnmarkt deze week voor het eerst niet lager dan in de voorafgaande week. Ik weet het, die ene swaluw maakt nog geen zomer, maar de ontwikkelingen op de termijnmarkt waren wel heel illustrerend voor het ( gebrek aan ) vertouwen in de aardappelmarkt. Omdat het nu minder flauw aanvoelt, lijkt het erop dat de markt wat stabiliseert. De paniek rondom de Rusland export is ook verdwenen, hoewel het nog moet blijken of nieuwe regelgeving ( ervan uitgaande dat deze doorgaat ) leidt tot een werkbare situatie. De argumenten welke bijdragen aan lage aardappelprijzen lijken wat in gewicht af te nemen, en dat past ( bijna ) de hele sector. Op een herhaling van de afloop van oogst 2006 zit niemand te wachten. Mogelijk dat de aktuele voorraadcijfers ( welke op korte termijn te verwachten zijn ) een herstel van de markt in de hand werken.

 

Woensdag 6 april 2011

 

De toegenomen onzekerheden m.b.t. de export naar Rusland zet momenteel druk op de aardappelprijs. De ene week wordt de indruk gewekt dat de behoefte aan aardappelen welhaast onbeperkt is ; de andere week worden de voorwaarden waaronder dit plaats kan vinden zodanig aangescherpt dat dit praktisch vrijwel niet te realiseren is. Gelukkig blijft er vanuit andere ( Zuid ) Oost - Europese landen een goede vraag naar aardappelen, maar deze zijn scherper op de prijs. Zolang er zich geen bijzondere weersomstandigheden voordoen, welke de groei van de nieuwe aardappelen zou kunnen vertragen, is er weinig kooplust van de industrieen te verwachten. De verwachting dat er vanaf begin juli nieuwe frites aardappelen beschikbaar zullen zijn, lijkt ( nu ) gerechtvaardigd. En dus kan men redelijk nauwkeurig berekenen hoeveel behoefte er is aan oude oogst aardappelen. Het gebrek aan vertrouwen in de aardappelprijs komt het meest tot uitdrukking op de termijnmarkt. Deze staat wederom weer bijna Euro 2,= lager dan vorige week, maar ook de openstaande posities zijn fors afgenomen, ruim 900 kontrakten minder.

 

Woensdag 30 maart 2011

 

Alle negatieve factoren lijken in de aardappelprijs van dit moment verdisconteerd te zijn. Hoewel 1 aspect misschien nog voor extra aanbod kan gaan zorgen de komende tijd, nl. de hogere ( nacht ) temperaturen welke verwacht worden en waardoor het bewaren van de aardappelen moeilijker wordt. De verwachting dat er vanaf begin juli vroege frites - aardappelen beschikbaar zijn, lijkt gerechtvaardigd en zal voor niemand in de sector nog een verassing zijn. Wat echter wel het geval zal zijn wanneer die verwachting als gevolg van bijzondere weersomstandigheden niet uitkomt. Dat er ruimte is voor prijsstijging werd maandag jl. duidelijk. Geruchten over politieke bemoeienis bij de export naar Rusland, zette de termijnmarkt in een mum van tijd 1 Euro hoger. De hoop is kennelijk niet geheel vervlogen, en terecht. Maar om het huidige prijsniveau vast te houden, blijft een goede export noodzakelijk. En voor een stijging van de prijs is wellicht meer nodig.

 

Woensdag 23 maart 2011

 

Alle hoge verwachtingen ten spijt, de aardappelmarkt heeft deze week een forse aderlating moeten doen. Doordat de vroege ( frites ) aardappelen allemaal bijtijds gepoot kunnen worden, is de verwachting gerechtvaardigd dat deze vanaf begin juli beschikbaar zijn. Daarmee lijkt het seizoen 2010 - 2011 ( wat pas in augustus begon en wellicht begin juli al eindigt ) 2 maanden korter te worden dan seizoen 2009 - 2010 ( toen de fabrieken vanaf begin juli al aardappelen oogst 2009 verwerkten en daarmee doorgingen tot eind juli 2010 ). Verder is er ook sprake van enkele weken bedrijfsstilstand bij sommige fabrieken. Al deze factoren hebben een zodanig negatieve invloed op de stemming dat dit niet opgeheven wordt door de extra export mogelijkheden. Natuurlijk zien de buitenlandse aardappelkopers ook de ontwikkelingen op de termijnmarkt, wat aanleiding is om te trachten tegen lagere prijzen in te kopen. En het afkalvende vertrouwen van de bezitters van aardappelen maakt de zaak compleet.

 

Woensdag, 16 maart 2011

 

Ondanks dat er constant een behoorlijk volume aardappelen ge-exporteerd wordt, neemt de hooggespannen verwachting wekelijks wat af. De beursnoteringen blijven redelijk op niveau, maar de gevraagde specificaties worden hoger. En daardoor zijn de partijen aardappelen, welke niet aan al die normen voldoen, talrijker en dus moeilijker te plaatsen. Kortom, de bezitter van aardappelen wordt op de proef gesteld. Het ( schijnbaar ) vroege voorjaar draagt ook niet bij aan het vertrouwen in de markt. De zaken lopen gewoon minder vlot dan we de laatste maanden ge(ver)wend waren. Maar vergelijking met oogst 2006 is te voorbarig. In het voorjaar van 2007 werd er tot aan eind april toe ( uitsluitend ) door de industrie tot 30,= betaald. Dit seizoen wordt de aardappelprijs duidelijk door de export - vraag bepaald. Op deze buitenlandse belangstelling voor onze aardappelen mogen we de komende periode nog wel rekenen.

 

Woensdag, 9 maart 2011

 

De aardappelmarkt kabbelt de laatste week kalm voort. De Euro prijsstijging op de termijnmarkt vorige week ( welke inmiddels weer ingeleverd is ) geeft onvoldoende inspiratie voor een stijging in de effectieve markt. De grootste interesse lijkt ook niet te liggen bij prijsschommelingen, maar eerder bij de vraag hoe we aardappelen van afwijkende kwaliteit zonder kleerscheuren een plek kunnen geven. Temeer ook daar Rusland selectiever inkoopt dan in januari het geval was. Naast grofte en kwaliteit, lijkt ook het uiterlijk van de aardappel een belangrijke eis daar te worden. Dat men hogere eisen stelt, impliceert dat de paniek daar over lijkt te zijn. Zolang er geen sprake is van een laat voorjaar ( d.w.z. ; als er in de loop van deze maand in de vroege teeltgebieden niet gepoot is ), maakt de industrie zich weinig zorgen over de grondstofvoorziening. In de huidige situatie lijken de aardappelprijzen van begin januari niet zo maar weer te keren.

 

Woensdag, 2 maart 2011

 

De verwachting omtrent de hervatting van de export naar Rusland bleek een weekje te optimistisch ; niet deze, maar volgende week wordt de draad weer opgepakt. De financiele consequenties van deze vertraging lijken mee te vallen, wat echter niet weg neemt dat de export naar Rusland bepalend is voor de prijsvorming in Noord - West Europa. Omdat Rusland specifiek vraagt naar grove aardappelen, lijkt de hoop gerechtvaardigd dat er voor minder grove aardappelen nu een andere ( export ) bestemming gevonden zal kunnen worden. Weliswaar tegen een fors lagere prijs, maar daarom niet minder welkom, want het aanbod daarvan begon ( te ) grote vormen aan te nemen. Door de hervatting van de afzet naar het oosten komt vraag en aanbod beter in balans waardoor de dreigende prijsdaling ( voorlopig ) afgewend is. Om een prijsstijging te onderbouwen zal de opgebouwde achterstand in afzet eerst weggewerkt moeten worden. De Euro winst op de termijnmarkt van de afgelopen week is erg onzeker ; omdat de cash settlementprijs gestaag daalde is de verwachtingswaarde toegenomen. Een snel herstel van de effectieve markt met enkele Euro's is niet onmogelijk maar dat moet allemaal eerst nog wel gebeuren.

 

Woensdag, 23 februari 2011

 

Nu het er de schijn van heeft dat de export naar Rusland volgende week weer op gang zal komen, neemt de belangstelling naar aardappelen weer toe. Deze belangstelling komt meer tot uitdrukking in het omzet volume dan in de prijs, maar sectorbreed is men er wel van overtuigd dat zonder de export naar Rusland de huidige aardappelprijzen uberhaupt niet aan de orde zouden zijn. Uit transactielijsten blijkt dat er de laatste weken niet echt veel aardappelen vermarkt zijn. De industrie heeft de prijsdaling dan kennelijk niet als een buitenkansje beoordeeld ; anders zouden zij immers wel getracht hebben om grote volumes tot en met het eind van dit seizoen vast te leggen. Ook op de termijnmarkt lijkt de rust enigszins wedergekeerd. Per saldo sloot de markt op het zelfde niveau als vandaag een week geleden, de fluctuaties van afgelopen week maar even buiten beschouwing gelaten. De openstaande posities nemen wel behoorlijk af ; 300 kontrakten minder dan vorige week, wat wil zeggen dat 5 % van de openstaande posities nu gesloten zijn.

 

Woensdag 16 februari 2011

 

Er is een forse stagnatie opgetreden in de export van aardappelen naar Rusland. Als gevolg van extreme kou, belemmert ijsvorming de toegang tot de haven van St. Petersburg. Omdat via die haven het gros van alle agf. producten Rusland binnenkomt, heeft dat grote gevolgen voor de invoer daarvan. En dus ook voor de export van onze aardappelen daar naar toe.
Welliswaar een probleem van tijdelijke aard ( volgens de weersvooruitzichten zullen de temperaturen vanaf 1 maart aldaar overdag weer boven het vriespunt uitkomen ), maar wel een probleem wat oponthoud en onzekerheid in de hele sector veroorzaakt.
Met nadelige consequenties voor de stemming op de aardappelmarkt. Er is geen sprake van een scherpe prijsdaling, maar de kopers zijn erg terughoudend en zeer selectief. De laatste weken is er niet veel product verhandeld.
En aardappelen welke niet aan alle specificaties voldoen, veranderen alleen met een forse reductie van eigenaar.

 

Woensdag, 9 februari 2011

 

Nadat we begin vorige week al geconfronteerd waren met een forse daling op de termijnmarkt, bleek dat achteraf een schijntje vergeleken met hetgeen daar eind vorige week plaats vond. In 2 dagen tijd Euro 3,= inleveren is geen sinecure. In het licht van de enorme omzet van 1.373 kontrakten, valt een daling van de openstaande posities over die beide dagen van 278 kontrakten, nog wel mee. In de effectieve markt maakt een dergelijke ontwikkeling de kopers schuw.
Ondanks dat de aardappelen over het algemeen vlot weglopen, koersen met name de exporteurs aan op een minimale werkvoorraad, waardoor men prijsrisico's dus uit de weg gaat.
Er zijn de laatste dagen dan ook weinig transacties op de boer gedaan. Dat houdt straks wel in dat er t.o.v. de vraag 1 op 1 ingekocht moet worden, hetgeen de slagvaardigheid niet ten goede komt.
Het prille herstel op de termijnmarkt van maandag jl. zet vooralsnog niet door ; er is eerder sprake van stabilisatie op een op een overigens nog altijd aardig prijsniveau.

 

Woensdag, 2 februari 2011

 

7 weken geleden moest ik nog wennen aan het idee dat de markt wel eens door zou kunnen stijgen richting de Euro 30,=. Een reactie op het over-enthousiasme van enige weken geleden viel nog wel te verwachten. Maar dat de markt zo snel weer terug zou zakken, verrast toch ook velen.
Gedurende de periode van forse prijsstijging hebben de meeste kopers wat extra werkvoorraad ingekocht om voldoende slagvaardig te kunnen blijven. Bovendien wat de voorafgaande dag ( wellicht iets te duur ) ingekocht was, bleek een dag later weer goedkoop te zijn.
Degelijke handelswijze maakt dat er momenteel niet ingekocht behoeft te worden, maar de prioriteit nu ligt bij het verkopen van de reeds ingekochte aardappelen. Aannemelijk is dat met name de export-verpakkers op korte termijn weer aan de markt zullen komen. Dat de kopers zullen trachten voordeel te halen uit de spanningen die leven bij bezitters van aardappelen, spreekt voor zich.
En geef ze eens ongelijk. De wetten van vraag een aanbod zullen ons gaan leren welke aardappelprijs daarbij hoort. Bij de prijsverlaging van Euro 2,50 op de termijnmarkt de laatste week breidt de openstaande posities uit.
Voor de bezitters van aardappelen blijft Euro 28,= een beste prijs, en het is mooi dat er speculanten zijn die vertrouwen hebben in hogere aardappelprijzen.

 

Woensdag 26 januari 2011

 

Na een onafgebroken prijsstijging gedurende meer dan 10 weken, is er een stabilisatie van de aardappelprijs opgetreden.
Een direct gevolg van het ( voorlopige ? ) eind van de prijsstijging is dat de verwachtingswaarde onmiddellijk afneemt en de termijnmarkt een serieuze stap terug doet.
In de effectieve markt is geen sprake van lagere prijzen, maar de kopers zijn aanmerkelijk terughoudender dan enkele weken geleden en het enthousiasme om vooruit te lopen op evt. prijsstijgingen is thans ver te zoeken.
De aanhoudende export vraag geeft ook geen aanleiding om direct zorgen te maken, maar een analyse van de cijfers over december leert dat er in de laatste maand van 2010 9.300 ton meer ge-exporteerd is dan in december 2009, maar 9.700 ton meer ge-importeerd.
Niet slecht, maar of dat nu opnieuw een hausse in de markt veroorzaakt ?

 

Woensdag 19 januari 2011

 

Er lijkt een patstelling te ontstaan in de aardappelmarkt.
De transacties welke op Euro 30,= plaats gevonden hebben, zijn een referentie voor degene die aardappelen te verkopen hebben. Daarentegen zijn er maar enkele geinteresseerden op dat niveau actief.
Diverse kopers haken momenteel tegen die prijs af.
Omdat de handelsvoorraden snel slinken, zal binnenkort wel duidelijk worden of de horde op Euro 30,= werkelijk genomen gaat worden.
Ten opzichte van vorige week doet de prijs op de termijnmarkt een stapje terug, waardoor het verschil tussen de termijnmarkt en de ( oplopende ) cash settlement prijs nu snel afneemt. Opmerkelijk is dat vrijdag jl., toen de termijnmarkt na lange tijd van prijsstijging, zo'n Euro 1,50 daalde, de openstaande posities fors uitbreidde.
De verkopers zochten die dag dus snel nog even extra dekking, terwijl de kopers de lagere prijs als kansrijk beoordeelden en nog maar wat aardappelen bijkochten.
Wie zal het bij het rechte eind hebben ?

 

Woensdag 12 januari 2011

 

De toegenomen vraag naar frites aardappelen lijkt de laatste dagen meer impact op de aardappelprijs te hebben dan de export vraag.
Bij regelmaat worden er frites aardappelen verhandeld tot aan Euro 30,= toe. Voor export bestemmingen is de Euro 30,= ( nog ) geen vanzelfsprekendheid. De bezitters van aardappelen blijven volop aanbod geven - hetgeen ook blijkt uit de grote hoeveelheid partijen aardappelen welke van eigenaar wisselen - maar de vraag overtreft het aanbod.
Een unieke situatie. In voorafgaande "dure" aardappeljaren was vooral de geringe oogst ( dus beperkt aanbod ) de oorzaak van de hoge prijzen. Dit seizoen is het duidelijk de vraag die de prijs bepaald. En dat geeft een gezonde markt. Wat we van de termijnmarkt moeten verwachten is moeilijk te zeggen.
Kopers moeten al overtuigd zijn van een niveau van ruim boven de Euro 35,= wil men nu nog geinteresseerd zijn om de positie uit te breiden.
Dat vraagt wel erg veel vertrouwen met nog zo'n 15 weken te gaan tot de laatste handelsdag en een cash settlement prijs die vorige week nog ca. Euro 10,= onder de actuele

 

Woensdag, 5 januari 2011

 

Bij deze wens ik u allen een gezond en gelukkig 2011 toe !
Na de hectiek van de laatste weken, leek het begin deze week allemaal wat kalmer en was er sprake van stabilisatie van de prijzen. In de loop van de dag verbeterde de stemming weer.
Niet duidelijk is of de hogere termijnmarkt aanleiding was voor een verbetering van de effectieve stemming, dan wel het omgekeerde. Dat fluctuaties van de dergelijke grootte mogelijk zijn, geeft aan dat vraag en aanbod niet zo ver uit elkaar liggen.
Een prima gelegenheid dus voor bezitters van aardappelen die ( een deel van ) de buit veilig willen stellen. Een goede exportvraag is een absolute vereiste voor continuering van het huidige prijsniveau.
De termijnmarkt bereikte vandaag met een prijs van 33,30 het hoogste niveau van dit seizoen tot nu toe.
Openstaande posities op termijnmarkt blijven tussen de 6.450 en 6.500 stuks.
Een relatief kleine verandering in het licht van de dagelijkse grote omzetten aldaar.

 

Woensdag, 29 december 2010

 

Ondanks de feestdagen is er geen sprake van enige terughoudendheid in de aardappelmarkt, in tegendeel zelfs! Onder invloed van buitengewoon goede export vraag, worden op hoge prijsniveau's grote volumes aardappelen verhandeld.
Hoewel de perspectieven goed zijn, blijft er onder de bezitters van aardappelen de bereidheid om afscheid te nemen, zij het tegen hogere prijzen als in de voorafgaande weken.
De belemmering dat de aardappelen niet droog genoeg zijn voor verwerking, is momenteel minder aan de orde.
Dat de prijzen stijgen als gevolg de vraag, is een gezonde uitgangspositie.
Juist dat is een groot verschil t.o.v. de oogstjaren 1998 en 2006, toen het gebrek aan aanbod de aardappelprijzen fors deed stijgen.
In die jaren hadden we rond de jaarwisseling het hoogste prijsniveau van het gehele seizoen.

 

Woendag, 22 december 2010

 

De stemming op de aardappelmarkt is onverminderd vast. Ook voor ( fors ) hogere prijzen blijft er, vanuit mn. Rusland, veel belangstelling voor grove aardappelen.
De prijzen daarvan liggen inmiddels Euro 5,= per 100 kg. hoger dan aan het begin van deze maand.
De prijsverschillen tussen de diverse rassen, kwaliteiten en bestemmingen zijn buitengewoon groot.
Partijen aardappelen welke niet volledig droog en 100 % vrij van rot zijn, komen niet voor export in aanmerking. Deze brengen dan ook aanzienlijk minder geld op. Op de termijnmarkt zijn zowel gisteren als vandaag op Euro 30,= zaken gedaan. Het aantal posities verandert weinig ; er staan al 6 weken lang rond de 6.400 - 6.500 kontrakten open.

Bij deze goede vooruitzichten wens ik u allen goede kerstdagen toe.

 

Woensdag,15 december 2010


Sinds vorige week woensdag is de termijnmarkt zo'n Euro 2,= gestegen bij een omzet van 1.167 kontrakten.
De openstaande positie breidde in die zelfde periode met 40 kontrakten uit.
Inmiddels heeft de termijnmarkt het hoogste niveau van dit seizoen bereikt; het jongste record van 29 september jl. is vandaag gebroken. We staan nu bijna Euro 11,= boven de cash settlement prijs van vorige week, dus dat beloofd nogal wat voor de komende 4 maanden.
De markt bevind zich in een (positieve) vicieuze cirkel. De termijnmarkt stijgt met als argument dat er een enorme exportvraag is. Maar de prijs van de exportaardappelen stijgt omdat de bezitters van aardappelen op de termijnmarkt betere prijzen maken dan effectief ( nu ) haalbaar is. Waardoor het aanbod voor directe levering afneemt.

Zelf moet ik nog een beetje wennen aan het idee dat we (straks) aardappelen gaan exporteren op basis van telersprijzen richting de Euro 30,=.
Het zal me benieuwen hoeveel tijd ik daarvoor heb.

 

Woensdag, 8 december 2010


Over de hele linie zijn de afgelopen week de aardappelprijzen met ongeveer Euro 1,= per 100 kg. gestegen.

Zelfs de prijs van de aardappelen bestemd voor de droog industrie steeg met bijna hetzelfde bedrag. Kennelijk blijft de te verwachten prijsstijging ongewijzigd, want de termijnmarkt steeg in dezelfde orde van grootte mee.

Opvallend is dat de eisen voor de export aardappelen strenger lijken te worden. Met name voor de bestemming Rusland blijven de acceptatie normen ondoorgrondelijk. Maar het aantal partijen aardappelen wat werkelijk droog genoeg is, en volledig vrij van rot, is beperkt.
Ook bij de frites industrie is de bereidheid om concessies te doen voor wat betreft de kwaliteit van de aardappelen nu niet erg groot.
Er liggen nogal wat aardappelen in aanbod van zg. 2de rangs frites-rassen waar (nog) geen kopers voor zijn.

 

Dinsdag, 7 december 2010


ERIVA b.v. heeft de mogelijkheid om telers pootaardappelen aan te bieden van diverse (licentie) rassen, waarbij de teler zelf de keus heeft om al dan niet leveringsafspraken met ERIVA b.v. te maken voor consumptie aardappelen.

Over pootaardappelen zonder terugleveringsafspraak wordt een toeslag berekend.
Voor verder info kunt u bellen met 06 53 25 2112 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Woensdag, 1 december 2010


Het gaat er momenteel betrekkelijk ontspannen aan toe in de aardappelmarkt. Sectorbreed lijken de huidige prijzen geaccepteerd te worden en algemeen heerst de verwachtingen dat de prijzen van met name de frites aardappelen op korte termijn zouden kunnen stijgen tot het niveau waarop de aardappelen t.b.v. export verhandeld worden.

Later zal dan blijken of de verwachtingswaarde welke in de termijnmarktprijs verdisconteert zit, gerechtvaardigd is. Dat zal sterk afhankelijk zijn van de export mogelijkheden, welke nu zonder meer goed zijn.
Of dat volume matig door blijft lopen bij hogere aardappelprijzen, blijft afwachten.

 

Woensdag, 24 november 2010


Onder buitengewoon moeilijke omstandigheden zijn er de laatste dagen in de polders nog wat aardappelen geoogst.

Hetgeen nu nog in de grond zit (ca. 2 % van het totale areaal) lijkt, met een vorstperiode in het verschiet, als verloren te moeten worden beschouwd.
Een hard gelag voor de betreffende telers. Maar evenals vorige week, na de overvloedige regen in Zuid - West Nederland en Belgie, heeft de afkondiging van kou, (nog) geen verhoging van de aardappelprijs tot gevolg.

Er blijft aanbod van aardappelen welke moeilijk bewaarbaar zijn en van aardappelen die niet vorst-vrij liggen. Echt droge aardappelen, vrij van rot, blijven goed gevraagd voor export.
Het prijsverschil tussen beide categorien blijft daardoor erg groot, maar datzelfde geldt ook voor het prijsverschil tussen de effectieve markt en de termijnmarkt.
Pas wanneer het aanbod van niet export geschikte aardappelen opdroogt, zal de frites - industrie bereid zijn om meer te gaan betalen voor haar grondstof.
Dan zal het ook duidelijk worden of de export vraag zo sterk is dat de fysieke aardappelprijs door kan stijgen tot het niveau van de termijnmarkt.